MENU

Veliteľstvo 2. mb opäť v poli

Prešovská 2. mechanizovaná brigáda PS OS SR pokračuje v cvičení Slovenský štít 2022. V Centre výcviku Lešť prebieha veliteľsko-štábne cvičenie za riadenia veliteľa prešovskej brigády, brigádneho generála Slavomíra Verčimáka a náčelníka štábu plukovníka Maroša Kmeca.

Cieľom je preveriť riadenie vojenskej operácie na obranu Slovenskej republiky. Túto úlohu plníme ako účelové brigádne zoskupenie v zostave MND-C v súčinnosti s koaličnými vojskami. Veliteľstvo a štáb 2. mechanizovanej brigády PS OS SR ako primárni cvičiaci a 12. mechanizovaný prápor Nitra si v reálnych bojových podmienkach plnenia bojové úlohy v priestoroch CV Lešť, ktoré preverí ich spôsobilosti, odborné vedomosti, psychickú a fyzickú odolnosť.

Splnenie úloh by malo priniesť množstvo poznatkov, ktoré budú využité v praxi a budú zapracované do plánovacích procesov v ďalšom období. Toto cvičenie absolvovala prešovská brigáda v roku 2018 a po štyroch rokoch je to vyvrcholenie jej prípravy.

„Interoperabilita a vzájomná synergia s jednotkami NATO sú kľúčové pre dosiahnutie úspechov pri plánovaní a riadení operácie na obranu nášho územia“ dodal brigádny generál Verčimák.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Andrea Kažimirská, 2. mechanizovaná brigáda Prešov, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.