Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prezentace UO pro žáky na ZŠ Žďárná

Ve dnech 10. a 12. května proběhla v 9. třídě projektová výuka. Žáci se během 12 hodin seznámili s 3D tiskem, skládali a programovali roboty – Vex 123, Vex GO, Vex IQ. Dvě hodiny jsme věnovali kybernetické bezpečnosti. S roboty se seznámili také žáci 1. a 2. třídy, kteří si vyzkoušeli ovládání robota pod vedením starších spolužáků.

Šlo o projekt Výzva Šablony III vyhlášena MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Projektový den ve škole na téma robotika.

Oba projektové dny byly koncipovány pro žáky 9. ročníku. V úvodu prvního dne jsem žáky seznámil s naší univerzitou. Představil jsem jim jednotlivé fakulty a řekl jsem jim o výhodách studia na naší univerzitě. Žáci byli velmi zvídaví a byl jsem mile překvapen, že již v tomto věku projevují takový zájem.

Další dvě hodiny jsem věnoval přednášce o 3D tisku, kdy jsem žákům popsal možnosti jeho využití. Následovala praktická ukázka, kdy jsme si společně nakreslili 3D objekt a vytiskli. Zbývající čas prvního dne byl věnován robotice. Se žáky jsme pracovali s roboty Vex 123, Vex GO, Vex IQ.

Žáci se zajímali také o kybernetickou bezpečnost

Další den jsme se věnovali opět robotice, kdy jsme se žáky již skládali a programovali složitější aplikace. Navíc jsem byl požádán, zdali bych nemohl pohovořit také o bezpečném chování v kybernetickém prostoru. Na toto téma jsem si vypracoval prezentaci podloženou množstvím příkladů a online ukázek. Této prezentace se zúčastnili kromě deváťáků také žáci 6. ročníku. Téma o kybernetické bezpečnosti přítomné zaujalo natolik, že jsem byl požádán starostou obce, zdali bych nepřipravil přednášku i pro seniory v rámci prevence proti nekalým praktikám na internetu.

Získal jsem novou osobní zkušenost

Naše dvoudenní setkání bylo žáky hodnoceno pozitivně. Z mého pohledu byly projektové dny velmi zdařilé a potřebné. Projekt byl přínosný jak pro žáky, tak pro mě. Jsem přesvědčen o tom, že prezentace naší univerzity má smysl už na druhém stupni základních škol. Navíc šlo pro mě osobně o zcela novou zkušenost k nezaplacení.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Miroslav Popela, Univerzita obrany /r
Foto: ZŠ Žďárná

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.