Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Rezort obrany oceňuje konštruktívny dialóg

so zamestnaneckými odbormi


Generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Kozák sa dnes v Trenčíne zúčastnil na VIII. zjazde Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany. V rámci rokovaní ocenil vzájomnú spoluprácu, či už pri kolektívnom vyjednávaní alebo pri spolurozhodovaní a prijatí rozhodnutí a opatrení, ktoré si vyžadujú predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo dohodu.

„Vzhľadom na korektné vzťahy – aj napriek nie vždy ľahkým témam, ktorých sa naše interakcie týkajú – je moja účasť na VIII. zjazde SOZ ZO samozrejmý a predsa úprimný prejav vďaky za konštruktívny sociálny dialóg,“ zhodnotil P. Kozák, pričom vyjadril záujem pokračovať v spoločných rokovaniach v prospech stabilného pracovného prostredia, príležitostí na rozvoj a sociálnych benefitov zamestnancov. Generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR zároveň zdôraznil spoločný cieľ sociálnych partnerov na úrovni rezortu, ktorým by v blízkej budúcnosti malo byť zachovanie nastaveného štandardu poskytovaných benefitov a v prípade, ak to situácia umožní, aj jeho zlepšenie.

V prípade zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ide v rezorte obrany po profesionálnych vojakoch o druhú najpočetnejšiu skupinu zamestnancov, a to v celkovom počte takmer 6 000 osôb. Títo prácu vykonávajú nie len na MO SR a v OS SR, ale napr. aj v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Vojenskom úrade sociálneho zabezpečenia, v Centre výcviku Lešť a pod. V rámci rezortu obrany aktuálne platí Kolektívna zmluva na rok 2022, ku ktorej podpisu došlo po negociáciách na konci roku 2021. Na základe nej zostali zachované všetky zamestnanecké benefity z roku 2021. Pozitívom je aj fakt, že podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, dôjde k zvýšeniu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 3 % od 1. júla 2022.

Súčasťou programu zjazdu bola voľba predsedu Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany, členov predsedníctva Výkonného výboru SOZ ZO a členov revíznej komisie SOZ ZO. Mandát predsedníčky obhájila pani Katarína Krajčová, ktorá by túto funkciu mala vykonávať ďalšie štyri roky. Generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR jej pri tejto príležitosti zablahoželal a poprial veľa síl a elánu v ďalšej činnosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: Jakub Neubauer – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.