Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Armádní pyrotechnici čistí Brdy a Boletice

Pyrotechnici 15. ženijního pluku se opět vrátili do Brd a Boletic. Mají za úkol na místech určených Vojenskými lesy a statky vyhledat starou munici či její zbytky. Návštěvníci chráněné krajinné oblasti a vojenského újezdu tak musí respektovat značení zákazu a určeným lokalitám se vyhnout.

Odstraňování pyrotechnické zátěže neboli pyrotechnickým asanacím předcházely veliké přípravy. Převážně se týkaly CHKO Brdy. „Zorganizovali jsme prozatím rekognoskaci celkem šesti lokalit podle požadavků Vojenských lesů a statků. V každém prostoru jsme zjišťovali hranice, bezpečnostní pásma, místo pro velitele nebo možný zásah IZS, a spoustu dalších dílčích úkolů,“ popsal jednotlivé kroky při průzkumu daného území náčelník Centra technické a informační skupiny (CTIP) 15. ženijního pluku podplukovník Jan Štipčák. Zároveň dodal, že souběžně s tím se připravovala i technika a samotní vojáci, kteří museli projít celou řadou školení.

Nejprve začaly asanační práce v prostoru Maňávka ve Vojenském újezdu Boletice. Už od poloviny dubna tady působí specialisté na pyrotechnický průzkum. „Vybíráme hektarové plochy, které pomocí detektoru kovu prohledáváme tzv. metodou hloubkového průzkumu do 30 cm pod povrch. Podle počtu nálezů stanovujeme kontaminaci prostoru pyrotechnickou zátěží,“ upřesnil velitel EOD týmu ženijní speciální roty 151. ženijního praporu nadporučík Ondřej Tichý.

Od 9. května pracovali vojáci 15. ženijního pluku v první určené oblasti nazvané Aliance uprostřed Brd, kterou již stačili dokončit, stejně jako prostor Korunské cesty pod vrcholem kopce Koruna. V současné době se pyrotechnici přesouvají do lokality dopadové plochy Jordán. „Vždy záleží na četnosti nálezů a velikosti asanované oblasti, jak se tam vojáci dlouho zdrží. Některé lokality se zvládnou za dva týdny, ale např. dopadové plochy střelnic budou určitě trvat déle, měsíc i dva,“ prozradil náčelník informační skupiny CTIP kapitán Tomáš Repák.

Zásadní pro návštěvníky především frekventované turistické destinace Brdy je dodržovat příkazové značky a do zakázané oblasti vůbec nevstupovat. „Prostory jsou na příjezdových komunikacích označeny cedulemi, případně tam stojí i voják s technikou a zároveň je tam červenobílá páska. Po obvodu jsou také cedule umístěné na stromech na dohled od sebe ve výšce cca 2 metrů,“ přiblížil podplukovník Štipčák. Informace o jednotlivých uzavírkách mají nejen Vojenské lesy a statky nebo vojáci či policie, ale jsou s nimi seznámeni i starostové okolních obcí. „Uzavřené lokality jsou uvedeny ve zpravodajích i na úředních deskách. Musíme neustále upozorňovat místní turisty, aby se nejen kochali krásami přírody, ale aby se také rozhlíželi kolem sebe a reagovali na dodatkové i stálé značení, popřípadě dbali pokynů příslušníků armády či Vojenské policie,“ doplnil kapitán Repák.

Prostory Chráněné krajinné oblasti Brdy fungovaly od 30 let minulého století jako dělostřelecké střelnice. Dodnes se tam nachází desítky kusů munice.

další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: kpt. Zuzana Králová, tisková a informační důstojnice 15. žp /r
Foto: kpt. Tomáš Harastej, 15. ženijní pluk Bechyně

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.