Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Konference MITAV 2022 navázala

na předcházející ročníky


V hlavním sále Klubu Univerzity obrany se ve dnech 16. a 17. června konal 9. ročník mezinárodní konference „Matematika, Informační technologie a Aplikované vědy" (MITAV 2022).

Konferenci pořádala Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno, ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany (FVT UO), Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Na realizaci konference se významnou měrou podíleli tři akademičtí pracovníci Katedry informatiky a kybernetických operací (K-209) FVT UO. Trvalým výstupem konference je tištěný sborník abstraktů (ISBN 978-80-7582-456-1) s CD přílohou, která obsahuje plné texty sedmnácti přijatých příspěvků.

Konference MITAV 2022 potvrdila schopnost úspěšné spolupráce FVT s dalšími fakultami brněnských vysokých škol a přispěla k propagaci Univerzity obrany v ČR i v zahraničí. Její hlavní cíl, podpora výuky matematiky a IT, a tím i technického vzdělávání, zůstává od jejího prvního ročníku nezměněn. Konference se zúčastnilo 40 osob, z toho 16 ze zahraničí.

Na webu konference MITAV naleznou zájemci další informace včetně elektronických verzí post-konferenčních sborníků rozšířených verzí vybraných příspěvků, které jsou odesílány na posouzení s cílem indexace na Web of Science. Sborníky MITAV 2016, 2017 a 2018 byly v dané databázi indexovány.

Pořadatelé děkují Vydavatelskému oddělení Univerzity obrany za kvalitní a včasné vytisknutí konferenčních sborníků, Oddělení marketingu za poskytnutí drobných propagačních předmětů a pracovníkům Klubu Univerzity obrany za vstřícnost a pomoc při zabezpečení bezproblémového průběhu jednání konference. Jubilejní 10. ročník konference MITAV je plánován na 15. a 16. června 2023.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Miroslav Hrubý, Univerzita obrany /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.