Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prvenství studenta FVZ Univerzity obrany

na celostátní konferenci v Ostravě


V Ostravě se koncem června konala celostátní studentská vědecká konference, do které se přihlásili studenti z lékařských fakult z Hradce Králové, Olomouce, Ostravy a Plzně s rekordním počtem 26 prezentací z různých oblastí medicíny.

Studenti soutěžili celkem ve třech sekcích: všeobecné lékařství, nelékařské obory (magisterské studium) a postgraduální doktorské studium. Hodnotitelská tříčlenná odborná komise byla složená z akademiků ostravské lékařské fakulty a externích odborníků. Právě na nich bylo rozhodnout a vybrat nejlepší práce. Komise u přednášejících hodnotila jak odbornou úroveň a zpracování příspěvku, ale také styl prezentace a originalitu zvoleného tématu. Vzhledem k tomu, že všechny práce měly poměrně vysokou úroveň, neměli to porotci při rozhodování vždy jednoduché.

V každé sekci byly oceněny tři příspěvky

V sekci Nelékařské obory zvítězil Zbyněk Večeřa z Fakulty vojenského zdravotnictví UO z Hradce Králové. Na druhém místě se umístila Veronika Janíková a třetí místo obsadila Bc. Ivana Poláková, obě z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

V sekci Všeobecné lékařství zvítězila Kateřina Karasová, o druhé místo se podělili Viktor Procházka a Alena Závadová – všichni z Ostravské univerzity. Třetí místo obsadili Vojtěch Přerost a Jakub Záboj z Univerzity Karlovy v Plzni.

Sekci Doktorské studium ovládli studenti ostravské lékařské fakulty. První byl Mgr. Jan Martinek, na druhém místě se umístila MUDr. Michaela Masárová a na třetím MUDr. Jakub Lubojacký.

Všichni vítězové získali finanční odměnu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Hana Sochorová /r
Foto: Petra Kaštovská, Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.