Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Evropská unie se musí připravit

na technologické výzvy následujících let


Ve dnech 19. a 20. července 2022 proběhne v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU konference pořádaná ministerstvem obrany s názvem Význam moderních technologií pro evropskou obranu a bezpečnost. Zaměří se na výzvy a příležitosti, které přináší technologická modernizace ozbrojených sil členských států EU.

Ozbrojený konflikt se Evropě mnoho let vyhýbal. Ruská agrese na Ukrajině však všechno změnila. Kvůli tomuto bezprecedentnímu činu se bezpečnostní prostředí nejen na starém kontinentu stalo méně stabilní a více nepředvídatelné. Navýšení obranných investic i urychlení modernizace armád je tak nyní důležitější než kdy dříve. Ministerstvo obrany České republiky proto organizuje konferenci, která přinese unikátní příležitost diskutovat o společném budování sil, rozhodujícím vlivu nových technologií na bezpečnost i formování národních, evropských a aliančních odpovědí na tyto výzvy. Mezi hosty konference budou nejen experti z Česka, konkrétně resortu obrany a předních českých technických univerzit a firem obranného a bezpečnostního průmyslu, ale i Evropské komise, Evropské obranné agentury a Severoatlantické aliance.

První část konference bude věnována společnému plánování, vývoji a akvizicím v Evropské unii. Téma vyplývá z analýzy, kterou v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajině nechala vypracovat Rada EU letos v květnu. Ta měla mimo jiné za cíl určit nedostatky v obranných investicích. Analýza pod hesly: „Doplnit, Nahradit, Posílit“ navrhuje různá opatření za účelem posílit a zefektivnit spolupráci při urgentním doplňování zásob nezbytného vojenského materiálu. Řečníci na konferenci se podělí o své zkušenosti z dosavadního společného pořizování vojenského materiálu a nastíní další možný vývoj v souvislosti s plánovanými nástroji představenými v analýze nedostatků v obranných investicích.

„Pravidla hry“ se mění i s rozvojem moderních technologií, které jsou jak příležitostí, tak rizikem. Druhá část konference bude zaměřena právě na ně. Rozvoj EDTs (nastupujících a přelomových technologií) a jejich šíření bude stále více ovlivňovat globální rozložení sil mezi státy i uvnitř států samotných. Země, které nebudou schopny v dostatečné míře modernizovat své ozbrojené síly směrem k většímu zapojení EDTs, riskují skokové zastarávání techniky vůči protivníkům a prohlubování propasti ve schopnostech mezi armádami spojeneckých zemí.

Závěrečný, třetí diskusní panel konference se bude věnovat spolupráci mezi obrannými inovačními iniciativami EU a NATO. Obě organizace si uvědomují, že technologická převaha je strategickou výhodou. Severoatlantická aliance v posledním roce představila dva nové nástroje pro udržení svého technologického náskoku: Inovační fond a obranný akcelerátor DIANA. Pozadu nezůstává ani Evropská unie, která hodlá navyšovat rozpočet Evropského obranného fondu a vybudovat v rámci Evropské obranné agentury Centrum pro evropské obranné inovace – HEDI. Posilování spolupráce mezi EU a NATO nejen v této oblasti je klíčová a patří ke strategickým zájmům ČR. Právě proto tato oblast byla vybrána za jednu z priorit našeho resortu pro české předsednictví v Radě EU.

Text: Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR
Foto: České předsednictví v Radě Evropské unie

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.