Vyhľadať
Close this search box.

MENU

7. mechanizovaná brigáda má nového velitele

Provede ji přezbrojením na moderní těžkou brigádu


Na Masarykově náměstí v Hranicích se dnes uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele 7. mechanizované brigády. Od 1. srpna se jím stane plukovník gšt. Zdeněk Mikula, který vystřídá brigádního generála Petra Svobodu. Vševojskový útvar, který je vyzbrojen tanky a bojovými vozidly pěchoty, má být podle závazku ČR vůči NATO plně bojeschopný od ledna 2026. V nejbližších letech ho tak čeká mohutná modernizace.

Slavnostního ceremoniálu za účasti stovek nastoupených vojáků a veřejnosti se zúčastnila také ministryně obrany Jana Černochová, náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka a další významní hosté.

Nová technika pro páteřní složku armády je na dobré cestě

Podle ministryně Černochové patří jedna ze dvou elitních vševojskových brigád k páteřním složkám armády a ČR by bez ní neměla šanci dostát svým závazkům vůči NATO. Tento útvar už nicméně řadu let marně vyhlíží novou techniku: Stará BVP-2 a modernizované tanky T-72M4 CZ jsou nejen morálně zastaralé, především nejsou kompatibilní se standardy Severoatlantické aliance.

Ministryně Černochová je přesvědčená, že vše je nyní na dobré cestě. Minulý týden vláda zrušila výběrové řízení a dala jí mandát vyjednávat se Švédskem o nákupu nových moderních bojových vozidel pěchoty CV90. „Jsem přesvědčená, že to je způsob, jak se po dlouhá léta trvající a neefektivní soutěží dostat co nejrychleji k cíli tak, abyste se na nová „bevka“ nemuseli už jen těšit, ale abyste je konečně dostali,“ řekla nastoupeným příslušníkům 7. mechanizované brigády.

Brigádnímu generálu Petru Svobodovi poděkovala za obětavou službu v čele útvaru a trpělivý přístup, který zastaralá technika vyžadovala. Novému veliteli, plukovníku Zdeňku Mikulovi, popřála mnoho úspěchu: „Máte pod sebou ty nejlepší vojáky a vojákyně. Mým cílem a přáním je, abyste co nejdříve mohl říct i to, že máte pod sebou tu nejlepší techniku. Věřím, že se nám to společně podaří.“

Zdeněk Mikula prošel výběrem tzv. generálské rady a na novou funkci ho schválila ministryně obrany. Donedávna řídil odbor mechanizovaného vojska pod Sekcí rozvoje sil MO ČR a několik měsíců byl Svobodovým zástupcem v Hranicích. „Ví přesně, co brigáda potřebuje, kam směřuje a jak naplnit úkol v připravenosti těžké brigády,“ zdůraznil generál Svoboda.

NGŠ Řehka: Gen. Svobodovi děkuji za poctivý a profesionální přístup ve všech oblastech

Šéf armády generálmajor Karel Řehka končícímu veliteli poděkoval za poctivý a profesionální přístup ve všech oblastech – ať už se týkal přípravy příslušníků 7. brigády do zahraničních operací či jednotek NATO. Svoboda, který odchází do společného výcvikového střediska sil NATO (JFTC) v Polsku na pozici zástupce velitele – náčelník štábu, měl podle jeho slov osobní zásluhu i na zkvalitnění vybavení a výstroje vojáků.

Úkolem plukovníka gšt. Zdeňka Mikuly bude připravit útvar na rychlé zavedení a plné využití možností nové techniky. „Další důležitou oblastí pro budoucího velitele zůstává také doplňování personálu a udržení stabilního počtu lidí,“ zdůraznil náčelník Generálního štábu AČR Řehka.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo rovněž ocenění příslušníků 7. mechanizované brigády a některých významných hostů pamětními medailemi útvaru. V závěru se hosté přesunuli k Památníku hrdinů v kasárnách gen. Zahálky, kde byly symbolicky položeny květiny.

7. mechanizovaná brigáda

– Spolu se 4. brigádou rychlého nasazení Žatec je jediným vševojskovým svazkem, který v sobě zahrnuje všechny základní vojenské odbornosti. Díky tomu je schopna samostatně působit ve všech druzích boje a má schopnost přijímat a řídit i ostatní podpůrné prvky,

– je předurčena k plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v rámci národního i spojeneckého uskupení, jak na území České republiky, tak mimo něj,

– může vést obrannou i útočnou bojovou činnost, posilovat ochranu státní hranice ČR, zajišťovat ochranu komunikací, stejně jako střežit důležité objekty a prostory mimo oblast přímých bojů.

– V souladu s platnou legislativou mohou být její příslušníci také nasazeni k plnění úkolů Policie České republiky.

– Vojáci 7. mb působili v řadě zahraničních misí: Bosna a Hercegovina, Kosovo, Irák, Afghánistán, Mali.

– Brigáda je vyzbrojena bojovými vozidly pěchoty BVP-2, tanky T-72M4 CZ, 120mm samohybnými minomety PRAM, nákladními automobily Tatra 810 a vozidly Land Rover Defender.

– V současnosti brigádu společně s jejím velitelstvím tvoří 71. mechanizovaný prapor Hranice, 72. mechanizovaný prapor Přáslavice, 73. tankový prapor Přáslavice a 74. mechanizovaný prapor Bučovice.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Armáda ČR /r
Foto: 7. mechanizovaná brigáda Hranice

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.