Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Dohoda ČR s NATO potvrzuje vzájemnou důvěru

Spolupráce v logistice by nyní měla být efektivnější


Ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC) plukovník gšt. Daniel Zlatník a zástupce náčelníka štábu pro rozvoj schopností Velitelství spojeneckých sil pro transformaci (ACT) generálporučík David J. Julazadeh podepsali technickou dohodu o spolupráci. V kontextu aktuálních mezinárodních událostí má její uzavření této dohody také silný symbolický význam – Česká republika je pevnou a nedílnou součástí Severoatlantické aliance.

Dohoda předpokládá spolupráci hlavně v oblasti vzdělávání, výcviku, sdílení znalostí a zkušeností nebo výzkumu a vývoje. Komunikace mezi lidmi i v rámci systémů a techniky by měla být postupně snazší a také efektivnější. Zacílit má i na logistickou podporu současných a budoucích operací vedených koaličními silami. Velitelství spojeneckých sil pro transformaci (ACT – Allied Command Transformation) je jedním ze dvou strategických velitelství NATO.

„České Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky v průběhu své více než desetileté existence ukázalo, že dokáže na vynikající úrovni koordinovat a posilovat mnohonárodní logistiku a přispívat tak k budování vzájemné důvěry zejména mezi NATO a EU. S ohledem na rozsah svých aktivit ve prospěch těchto dvou organizací tak disponuje relevantními dovednostmi a rozvíjí know-how v doménách vzdělávání a výcviku, sdílení znalostí a zkušeností, rozvoje koncepcí, doktrín a standardů a provádění logistického výzkumu a vývoje,” řekl plk. gšt. Daniel Zlatník. Uzavření této technické dohody jen potvrzuje, že MLCC je schopným a spolehlivým partnerem NATO a velitelství ACT.

Dohoda také posílila důvěryhodnost MLCC ve vztahu k NATO a poskytne stabilní základ pro další rozvoj dovedností a aktivit, ve kterých má MLCC výsadní postavení. Konkrétně se jedná o: analýzu soudobých trendů a požadavků v oblasti mnohonárodní logistiky, plánování, přípravu, koordinaci a podporu mnohonárodních logistických cvičení, představení a testování nových technologií, organizaci a vedení logistických kurzů, konferencí a projektů, jejichž cílem je rozvíjet mnohonárodní logistické schopnosti, podílení se na testování, výcviku, simulacích a modelování v oblasti logistiky.

– MLCC je vojenské zařízení v přímé podřízenosti 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Bylo založeno Memorandem o porozumění o vytvoření, správě a provozu MLCC ze dne 31. května 2011, které bylo podepsáno Českou republikou, Polskem, USA, Řeckem, Maďarskem, Slovenskem a Spojeným královstvím. Další státy přistoupily k MLCC na základě tzv. přístupových nót.

– MLCC v současnosti sestává z 20 členských zemí – Rakousko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Německo, Španělsko, Spojené království, Gruzie, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Černá hora, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Spojené státy.

– MLCC je určeno ke koordinaci mnohonárodní logistické podpory ve prospěch současných a budoucích operací vedených koaličními silami, ke koordinaci v oblasti logistického výcviku a vzdělávání, k rozvoji standardizace a interoperability, k provádění analýz, k aplikaci a výměně logistických zkušeností z vedených vojenských operací, a ke koordinaci v oblasti dopravy a přesunů vojsk.

– Hlavním cílem MLCC je zefektivnění mnohonárodní logistické spolupráce se zaměřením na optimalizaci logistických zdrojů, zlepšení operační efektivity a dosažení úspor.

– MLCC v současné době řeší např. požadavky členských států na kurzy zaměřené na práci se systémem LOGFAS, který slouží k podpoře plánování strategických přesunů, nasazení a udržitelnosti sil a k podpoře plánování pohybu v prostoru operace.

– V čem MLCC velmi vyniká, jsou např. manažerské dovednosti. Dokáže organizovat a koordinovat velká mnohonárodní cvičení (Capable Logistician, Connected Logisticians, v roce 2021 to bylo rovněž cvičení Capable Deployer, jehož cílem bylo procvičit plánování, řízení a podporu přesunů přes území několika států v mnohonárodních operacích) za účasti několika desítek členských států NATO a Partnerství pro mír (Partnerství pro mír je programem spolupráce NATO s armádami těch států, které nejsou členy NATO).

Text: Marek Polách /r
Ilustrační foto: Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.