Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Generál Řehka jednal s generálem Briegerem,

předsedou Vojenského výboru EU


Do České republiky přijel na oficiální návštěvu předseda Vojenského výboru EU generál Robert Brieger, kterého v úterý 30. srpna přivítal na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Karel Řehka.

Generálové projednali spolupráci mezi EU a NATO, zapojení jednotek do zahraničních operací EU a bojových uskupení. Věnovali se také vojenským a strategickým dokumentům. Shodli se na tom, že pro posílení bezpečnosti EU je zásadní rozvoj vojenských schopností a navýšení evropských obranných kapacit. „Přelomové technologie, hybridní hrozby a informační prostředí dnes dominují. Musíme se na ně společně zaměřit,“ shrnul generálmajor Karel Řehka. Následující den jednal s generálem Briegerem na Generálním štábu Armády ČR první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ivo Střecha.

Během úvodního brífinku byl generál Brieger seznámen s historií, hlavními úkoly a strukturou Armády ČR, dále prioritami, modernizačními projekty a nasazením vojsk v zahraničních operacích EU. Generálové diskutovali o současné situaci v Evropě a aktuálních bezpečnostních hrozbách.

Dokument Strategic Compass

Významným tématem byl politicko-strategický dokument Strategic Compass, který definuje změny vojenských schopností a akceschopnost vojenských sil EU. „Podporujeme iniciativu budovat vojenské síly agilní, mobilní a technologicky vyspělé. Je to způsob, jak využít evropské prostředky k výstavbě schopností NATO,“ zhodnotil generálmajor Ivo Střecha.

Na programu jednání byl také nový koncept bojového uskupení EUBG a koncept schopnosti rychlé reakce EU tzv. RDC (Rapid Deployment Capacity). V rámci stálé strukturované spolupráce PESCO bylo představeno zapojení ČR do 24 projektů. V jednom případě je vedoucí zemí, do sedmi je zapojena jako člen a v šestnácti má status pozorovatele.

Priority českého předsednictví

Generál Brieger byl informován o prioritách českého předsednictví, kterými jsou společná bezpečnostní a obranná politika, posilování evropské obranné spolupráce (především spolupráce EU-NATO) a boj proti hybridním hrozbám.

V rámci programu předsednictví ČR v Radě EU se v Praze uskuteční ve dnech 21. až 23. září výjezdní zasedání národních vojenských představitelů zemí Evropské unie tzv. EUMC Away Days.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Ing. Vlastimila Cyprisová, OdKV KaGŠ Armády ČR /r
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.