Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Reorganizácia brigády bojového zabezpečenia

V priestoroch kasární Slovenského národného povstania v Trenčíne (ďalej len „kasárne SNP“) sa 26. augusta 2022 konal slávnostný nástup pri príležitosti reorganizačných zmien brigády bojového zabezpečenia a vzniku brigády spoločnej podpory.

Na základe nariadenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) na vykonanie organizačných zmien OS SR v roku 2022, vzniká dňom 1. septembra 2022 brigáda spoločnej podpory, od ktorej sa odčleňujú 14. prápor logistiky Topoľčany, 20. prápor logistiky Prešov a 53. prápor poľných služieb Hlohovec. Do podriadenosti brigády spoločnej podpory sa dňom 1. septembra 2022 pričleňujú 4. pluk logistiky Trenčín, Topografický ústav Banská Bystrica, 701. Centrum vojenskej dopravy Bratislava, 41. Zásobovacia základňa Nemšová, 42. Zásobovacia základňa Martin, 43. Zásobovacia základňa Zemianske Kostoľany a 44. Centrum logistických služieb Trenčín.

Nástupu sa osobne zúčastnili náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, hlavný poddôstojník ozbrojených síl štábny nadrotmajster Marcel Kaniak, náčelník Štábu pre podporu operácií Generálneho štábu brigádny generál Pavol Tököly, veliteľ Spoločného centra krízového manažmentu brigádny generál Martin Stoklasa, veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajor Ivan Pach, riaditeľ Vojenskej polície plukovník Valentín Cebo, ako i ďalší významní hostia.

Po symbolickom akte prevzatia a odovzdania útvarov a zariadení v rámci organizačných zmien OS SR v roku 2022 so svojimi príhovormi vystúpili náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko a veliteľ brigády bojového zabezpečenia plukovník Jozef Ševčík.

„Všeobecne platí, že morálne ciele možno dosahovať iba morálnymi cestami a ja dodávam, že ich možno dosahovať iba s personálom, ktorý disponuje vysokými morálnymi kvalitami,“ týmito slovami ukončil svoj príhovor plukovník Ševčík.

V rámci nástupu boli vybraným PrV udelené Pamätné medaile pozemných síl OS SR.

Uvedeného nástupu sa v rámci projektu „Nájdi si svoj domov“ zúčastnili aj chovanci z Centra pre deti a rodiny Ilava, pre ktoré sme pripravili ukážku zbraní, techniky a propagačné video základného vojenského výcviku. Projekt „Nájdi si svoj domov“, je zastrešený medzirezortnou zmluvou rezortov obrany a práce sociálnych vecí a rodiny a vytvára partnerstvá medzi vojenskými útvarmi a Centrami pre deti a rodiny.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Martin Šurin, Brigády spoločnej podpory Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.