Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Finálové krajské kolo soutěže POKOS

hostilo město Králíky


Dne 7. září 2022 proběhlo krajské kolo branně-vědomostní soutěže POKOS ve stylu venkovní únikové hry. Po zkušenostech z okresních kol se tato soutěž stala oblíbenou mezi žáky a učiteli. Celodenní zápolení bylo zakončeno pietním aktem u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“.

Soutěž byla zahájena krátkým nástupem, kde byli družstva uvedeni do příběhu – skupině osob bylo zadáno uhlídat pevnost a její okolí, kterou se snaží dobýt protivníci. Při tomto nelehkém úkolu je čekala spousta překážek a šifer. Nedílnou součástí plnění této mise bylo se i něco málo dozvědět o opevnění na Králicku.

Na startu děti obdrželi soutěžní formulář a deník, který je doprovázel celým průběhem soutěže. Samotná hra začínala vstupem do podzemí Dělostřelecké Tvrze Hůrka. Zde družstva musela vyluštit před 4 km během první šifru a dostat se do trezoru pro mapu trasy a další indicie potřebné k úspěšnému splnění dalších úkolů. Následovalo překonání 700 m dlouhé podzemní chodby tvrze a zdolání více než 260 schodů zpět na zemský povrch.

Další disciplínou bylo překonání atrapy minového pole, kdy si soutěžící museli navzájem věřit, jeden druhého navigovat a převést tak všechny členy družstva z jedné strany na druhou. Nechyběla ani překážka, kdy museli využít své zkušenosti z lezení. Při obhlídce objektu narazili také na ležícího muže. Tato figurína představovala člověka, který měl zástavu srdce. Bylo potřeba povést správně neodkladnou resuscitaci. Děti si tak mohly vyzkoušet masáž srdce až do doby obnovení základních životních funkcí. Každý ze soutěžících se postupně vystřídal jednu minutu na nepřímé srdeční masáži. Těsně před dosažením vítězství čelily děti v rámci příběhu útoku nepřátel. Na tomto stanovišti bylo jejich úkolem protivníky zahnat hodem granátů na různé cíle a získat tak co nejvyšší počet bodů.

Stanoviště se vzduchovkami bylo zabezpečeno příslušníky z Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč. Tito vojáci kladli velký důraz na to, aby soutěžící bezpečně manipulovali se zbraněmi. Při vyplňování testu zaměřeného na IZS, brannou povinnost, historii a topografii mohly svaly konečně odpočívat. Pak už si děti užívaly volnou chvilku u opékání buřtů a čekaly na výsledky.

Soutěž končila u Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“, kde byla po vyhodnocení soutěže uctěna památka četaře Arnošta Hrada. Připomínku samotné historie k tomuto místu doplnil ředitel Muzea K-S 14 „U cihelny“, Richard M. Sicha: „Jsem velmi rád, že krajské kolo probíhalo přímo zde v Králíkách, protože to je místo, kde se psaly dějiny, a to dějiny velmi krvavé a složité. Tím, jak jste dnes soutěžili, sportovali, vzdělávali se v historii a prošli si část zdejšího kraje, jste možná nevědomky získali vztah k minulosti, k armádě a hlavně k vlastní zemi. Stejně jako před osmdesáti lety vaši předci, kteří se zasloužili o to, že na Králicku byl vybudován rozsáhlý komplex jednoho z nejúžasnějších opevnění, a to nejen v Československu, ale i v Evropě. Po příchodu nacismu jsme jako Čechoslováci zůstali na obranu své vlasti sami. A stejně tak, jak jsme dnes připravování na to, že obrana státu je pro nás posvátná věc, tak byli připravování i naši předkové. Není tedy divu, že když se tehdejší vojáci dozvěděli, že budou demobilizování, a že se nebudou moci proti okupantům bránit, bylo to pro ně trauma na celý život. Někteří tuto zprávu nedokázali vůbec přijmout a vzali si raději život, než aby ztratili čest. Jedním z nich byl zástupce velitele právě v tomto objektu – četař Arnošt Hrad. V dopisech na rozloučenou vysvětlil svůj čin slovy, že „než-li nemoct bojovat, tak radši zemřít“. Na jeho počest a památku je v Pěchotním srub K-S 14 „U cihelny“ umístěn jeho památník a samotný objekt je v evidenci Ministerstva obrany veden jako válečný hrob.“

Krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon na závěr pogratuloval výhercům i poraženým se slovy: „Hasiči pořádají také závod požárnické všestrannosti, kde chybí věci z vojenství, proto jsme s plukovníkem Holým, ředitelem Krajského vojenského velitelství Pardubice, podepsali Memorandum o spolupráci, kde se budeme při pořádání soutěží navzájem doplňovat a podporovat.“ Starosta města Králíky doplnil, že v dnešní době musíme být připraveni na různé životní situace, a proto město Králíky bude takovéto soutěže plně podporovat.

Ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli. Československá obec legionářská vyjádřila podporu k soutěži darováním putovního poháru. Dobrovolní hasiči Pardubického kraje zabezpečili pro děti medaile a poháry a hejtman Pardubického kraje podpořil tuto soutěž věcnými dary a občerstvením. Pomoc při této soutěži zabezpečili i studenti ze střední vojenské školy v Moravské Třebové a příslušníci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Vojenské muzeum Králíky a Pěchotní srub K-S 14 pak poskytlo prostory pro uskutečnění soutěže včetně možnosti prohlídky expozic.

Vítězem a držitelem putovního poháru se stala Masarykova ZŠ Morašice, druhé místo si vybojovala ZŠ Řečany nad Labem a třetí místo si odnesla ZŠ Staňkova Pardubice.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text a foto: kpt. Ing. Tereza Kembická, tisková a informační důstojnice Krajského vojenského velitelství Pardubice /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.