Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Výcvik čakateľov prípravnej štátnej služby,

kadetov a absolventov DKAVŠ v ZaVaMD


Od 1. augusta 2022 prebieha v základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ďalej len „ZaVaMD“) základný vojenský výcvik čakateľov prípravnej štátnej služby, kadetov a absolventov DKAVŠ, ktorý trvá 7 týždňov. Na výcvik spolu nastúpilo 384 čakateľov. Z celkového počtu čakateľov bolo 99 žien.

Výcvik je zameraný najmä na základné osvojenie si zručnosti so zbraňou, poradovú, streleckú, chemickú, topografickú a zdravotnú prípravy. V súčasnej dobe sa 354 čakateľov, kadetov a absolventov DKAVŠ učí základné činnosti vojaka na prípravnej a palebnej čiare. Ďalej si osvojujú základné princípy streľby, ktorými sú dýchanie, mierenie, spúšťanie a poloha pri streľbe s využitím simulátoru ST-94, cviky so zbraňou na mieste, za pohybu a činnosti na varovné signály. V aktuálnom období je výcvik zameraný na streľby z pridelených ručných zbraní, hádzania ručných granátov ako aj výcvik v taktickej príprave.

Po úspešnom absolvovaní základného vojenského výcviku budú 23. septembra 2022 za prítomností pozvaných hostí s funkcionárov slávnostne vyradení v rámci aktu vyradenia so slávnostným potvrdením zloženia vojenskej prísahy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Martin Červeň, Základna výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR Martin

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.