Vyhľadať
Close this search box.

MENU

POKOS pokračuje i v novém školním roce

Po prázdninách, kdy jsme s POKOSem rozhodně nezaháleli, opět pokračujeme se školeními učitelů i prezentačními akcemi na školách. V optimálním případě se nám podaří tyto akce spojit tak, jako 9. září 2022 na základní škole v Ševětíně.

Osvědčený team vojenské sanity Iveco z Bechyňského Centra zdravotních služeb, spolu s příslušníky Krajského vojenského velitelství, kterým se zabezpečením dvou stanovišť pomohli také pracovníci Rekrutačního pracoviště České Budějovice připravili dětem na ZŠ Ševětín „Branný den“. Téměř 160 žáků druhého stupně si na šesti připravených stanovištích rozšířili své vědomosti o Armádě České republiky, vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, nebo hod granátem na cíl.

S bechyňskými zdravotníky je čekal, spolu s ukázkami zdravotnického materiálu a prohlídkou techniky, také nácvik nepřímé masáže srdce a umělého dýchání.

Tělesnou kondici a obratnost účastníků opět prověřil nadrotmistr František Jeřábek, který je certifikovaným trenérem mládeže a jedním z nejlepších armádních instruktorů Muasdo.

Zatímco se vojáci věnovali dětem, deset učitelů ZŠ Ševětín absolvovalo školení POKOS akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Nejen informace, ale i certifikáty, které obdrží, využijí jak při výuce dětí, tak při případné návštěvě školní inspekce.

Co přesně znamená POKOS (Příprava Občana K Obraně Státu) je nejčastější otázkou (nejen pedagogů), kterou lektoři při školení dostávají. Odpověď je zde:

Příprava občanů k obraně státu je nedílnou součástí plánování obrany státu. Provádění POKOS je definováno v zákoně č. 222/2019 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR, který stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky.

Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast (tzv. branná povinnost) nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky a výkon branné povinnosti, nebo příprava na něj, není státem v mírovém stavu povinně vyžadován a je pouze dobrovolný. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

Třemi základními pilíři POKOSu jsou:

– Školení učitelů (akreditované MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, provádí ho certifikovaní lektoři POKOS – příslušníci KVV)

– Branně vědomostní soutěže (v Jihočeském kraji je již 5 let ředitelem KVV vyhlašována soutěž „Zvedněme děti od počítačů“, pro děti 2. stupňů ZŠ jihočeského kraje, KVV se podílí na organizaci oblastních kol a kompletně zajišťuje, ve spolupráci s ČsOL, s Krajským úřadem Jihočeského kraje, s Výstavištěm a.s. a pod záštitou primátora města České Budějovice krajské kolo této soutěže (v rámci dvoudenní akce na veřejnosti „Den s AČR a IZS na výstavišti“) pro všechny vítěze (17) oblastních kol. Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže Battlefield, které organizuje ČsOL.

– Prezentační akce POKOS – AČR na školách (a v létě na dětských táborech). Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany. Na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady. Na území Jihočeského kraje je koordinátorem a garantem provádění POKOS Krajské vojenské velitelství České Budějovice a jeho certifikovaní lektoři.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Petr Daňhel, Krajské vojenské velitelství České Budějovice /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.