Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Generál Řehka se v Estonsku zúčastnil

jednání Vojenského výboru NATO


Náčelník Generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka se ve dnech 17. a 18. září zúčastnil v Tallinu v Estonsku výjezdního zasedání Vojenského výboru NATO. Generálové řešili aktuální bezpečnostní otázky v souvislosti s pokračujícím konfliktem na Ukrajině, operační nasazení vojsk a aktivity Aliance.

Jednání zahájil předseda Vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer, po něm vystoupila předsedkyně vlády Estonské republiky Kaja Kallas a náčelník Generálního štábu Obranných sil Estonska generálporučík Martin Herem.

Členové výboru diskutovali o pokračující alianční pomoci Ukrajině. Dále probírali současnou situaci a vývoj aliančních operací na západním Balkánu a Středním východě, zejména v Iráku a Kosovu. Hlavním cílem operace v Iráku NMI (enhanced NATO Mission Iraq) nadále zůstává poradenství a podpora výstavby tamních ozbrojených sil. Armáda ČR má v misi zastoupeny vojáky na odborných pozicích na velitelství v Bagdádu.

Hlavním bodem jednání byl nový model aliančních hotovostních sil NFM (New Force Model), který byl schválen na Summitu NATO v Madridu v červnu 2022.

„Na bezpečnostní hrozby, které se rychle mění, musíme reagovat novým konceptem aliančních hotovostních sil NFM. Potřebujeme robustní síly, které jsou schopny zasáhnout okamžitě,“ zhodnotil generál Řehka.

Probíraly se také strategické dokumenty, například koncepce Multi-Domain Operations (MDO), jejímž cílem je sladění všech domén (na souši, ve vzduchu, na moři, v kyberprostoru a vesmíru). Mezi klíčové oblasti patří vesmír, kyberprostor a digitální systém.

V roce 2023 bude vydána nová politická směrnice PG23 (Political Guidance 23), která bude určovat další směřování NATO. Směrnice je přijímána na politické úrovni a reaguje na nové koncepční a strategické dokumenty.

Poprvé se jednání zúčastnili náčelníci generálních štábů, kteří byli nově ustanoveni do funkce: z Albánie, České republiky a Černé Hory. Setkání byli přítomni také zástupci Finska a Švédska jako přizvané země.

V závěru byly shrnuty výstupy ze zasedání a vojenská doporučení. Další jednání Vojenského výboru NATO je naplánováno na rok 2023 v Norsku.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Foto: pplk. Ing. Vlastimila Cyprisová, OdKV KaGŠ Armády ČR /r
Foto: Eesti Kaitsevägi

Související článek:
Generál Zmeko sa zúčastnil rokovania vojenského výboru NATO v Taline

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.