Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Armádni a policajní špeciáli medzinárodne,

no proti sebe


Záver leta (31. august - 14. september 2022) patril na východe Slovenska medzinárodnému cvičeniu Combined Effort 2022 (ďalej COEF 22). Na cvičení participovali príslušníci Síl pre špeciálne operácie (SOF) reprezentované žilinským 5. plukom špeciálneho určenia, poľskej Jednostky Wojskowej Komadosów a členovia košického Pohotovostného policajného útvaru (ďalej 5. pšu – JWK a PPÚ KE).

Hlavným cieľom cvičenia bolo plánovanie a vykonávanie špeciálnych operácií so zameraním na úlohy špeciálneho prieskumu a priamej akcie v civilnom – zastavanom – prostredí v reálnych podmienkach pod velením 5. pluku. K sekundárnym cieľom patrilo precvičenie a demonštrácia spôsobilostí skupín špeciálneho určenia, prehĺbenie spolupráce s partnerskými jednotkami Síl pre špeciálne operácie, rozšírenie a preverenie pripravenosti SOF elementov a precvičenie reakcie štátnych bezpečnostných zložiek na možnú hrozbu.

Cvičenie sa v dvoch fázach venovalo identifikácii a potvrdeniu cieľa (HVT – High Value Target) skupinou spravodajských operácií 5. pšu a utajenej infiltrácii skupín JWK a 5. pšu do priestoru operácie Košice (AOO – Area of Operation), eliminácii cieľa a bezpečnej exfiltrácii skupín z priestoru.

Úlohou policajných špeciálov z PPÚ KE bolo zabezpečenie ochrany cieľa v reálnom prostredí. Postupným zvyšovaním opatrení pre ochranu cieľa však sťažovali pôsobenie skupín 5. pšu a JWK v priestore operácie.

Cvičenie COEF 22 bolo historicky prvým cvičením v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré možno označiť ako medzinárodné – a zároveň medzirezortné. Vo výsledku poukázalo – na strane armádnych jednotiek – na dôležitosť kooperácie a koordinácie všetkých skupín v priestore operácie od infiltrácie až po exfiltráciu. Košickí ‚kukláči‘ si zas precvičili postupy pre ochranu cieľa – chránenú osobu – a identifikáciu a elimináciu skupín v priestore operácie.

Cvičiacich prišiel – v závere cvičenia Combined Effort 2022 – pozdraviť riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice podplukovník Jozef Dutka.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: príslušníčka J9, VeSŠO a por. Miroslava Mindárová, Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie, Ozbrojené sily SR /r
Foto: rtm. Pavol Mičica, 57. samostatný oddiel, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.