Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Ministerstvo obrany ČR v rámci CZ PRES

přivítalo Vojenský výbor EU


Ruská invaze na Ukrajině, evropská obranná spolupráce a spolupráce EU-NATO byly hlavními tématy výjezdního zasedání vojenských představitelů zemí Evropské unie. Vojenský výbor EU zavítal do Prahy a Hradce Králové ve dnech 21. až 23. září 2022 v rámci předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES).

Jednání zahájil ve čtvrtek 22. září první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálmajor Ivo Střecha v prostorách Národního muzea. Během svého vystoupení zdůraznil, že jednota EU a NATO, soudržnost a úzká spolupráce zemí EU jsou v kontextu války na Ukrajině důležitější než kdy dřív. „Musíme zůstat silní, odolní a odhodlaní čelit všem hrozbám. K tomu se váží i priority našeho unijního předsednictví v oblasti bezpečnosti a obrany. Jsou jimi posilování spolupráce EU a NATO, podpora Ukrajiny a implementace Strategického kompasu včetně posilování našich schopností čelit hybridnímu působení,” zhodnotil generál Střecha. Na vystoupení generála Střechy navázal předseda Vojenského výboru EU generál Robert Brieger.

Během odpoledního programu zavítali členové Vojenského výboru EU do Hradce Králové, kde navštívili v tu dobu probíhající mezinárodní cvičení Medical Man 2022, do kterého se kromě příslušníků Armády ČR zapojili také vojáci Slovenska, Polska a Maďarska.

Cílem cvičení je certifikovat zdravotnický prvek na úrovni ROLE 2B, který bude mít v sestavě bojové uskupení EU (EU Battlegroups) v době plnění své pohotovosti v první polovině roku 2023. Cvičení Medical Man se koná každoročně a pravidelně se do něj zapojují zdravotnické jednotky států Visegrádské čtyřky nebo dalších členských zemí NATO. Testuje se během něj součinnost zdravotnických modulů zúčastněných armád a slaďují se společné standardní operační postupy. Cvičení má tedy za cíl výrazně zefektivnit spolupráci při reakci na vzniklé situace.

„Toto cvičení je pro nás vyvrcholením dlouhodobé přípravy a pravidelného výcviku. Současně zde můžeme uplatnit reálné zkušenosti, které naši příslušníci získali v rámci svého nasazení v mezinárodních zdravotnických prvcích v misích NATO a EU v Afghánistánu, Iráku, ale také například v Mali,” vysvětlil ředitel Agentury vojenského zdravotnictví plukovník Ladislav Šlechta. „S kolegy ze Slovenska, Polska či Maďarska máme dlouhodobou a intenzivní spolupráci na teoretické i praktické úrovni. Není to poprvé, kdy se spolu v rámci cvičení Medical Man setkáváme, a proto pevně věříme, že jsme perfektně připraveni splnit veškeré požadavky certifikace tohoto zdravotnického prvku před jeho uvedením do pohotovostního stavu,” dodal plukovník Šlechta.

Česká republika se na posilování evropské obranné spolupráce dlouhodobě podílí. Díky bohatým zkušenostem z nasazení v zahraničních operacích EU a NATO je zdravotnický a lékařský personál Armády ČR vysoce ceněn mezi našimi spojenci. Jedním z cílů českého předsednictví je dále posilovat pozici ČR jakožto důvěryhodného a aktivního spojence, který přispívá k obraně transatlantického prostoru, kterého je Česká republika pevnou součástí.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Ing. Vlastimila Cyprisová, OdKV KaGŠ Armády ČR /r
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.