Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Spolupráce EU a NATO jako klíč

k euroatlantické bezpečnosti


Identifikace konkrétních možností, které povedou ke zlepšení spolupráce obranného plánování EU a NATO, k rozvoji plánování unijních vojenských schopností a ke zlepšení implementace cílů výstavby schopností EU. To vše bylo cílem mezinárodního semináře s názvem Koherence obranného plánování EU a NATO konaného ve dnech 19. a 20. září v Praze, který v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pořádalo Ministerstvo obrany. Kromě představitelů a expertů členských zemí EU a NATO se semináře zúčastnili také zástupci Evropské obranné agentury, štábů EU i NATO či akademické obce.

Hlavním záměrem semináře bylo poskytnout prostor pro diskuzi mezi unijními, aliančními a národními experty k problematice obranného plánování a rozvoje vojenských schopností. Více než stovku delegátů v sále hotelu Diplomat přivítal ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany generálmajor Miloslav Lafek.

Synchronizace výstavby vojenských schopností a prohloubení multilaterální spolupráce jsou nutností

Úvodním vystoupením seminář zahájil výkonný ředitel Evropské obranné agentury (EDA) Jiří Šedivý. Ruská válka proti Ukrajině přinesla změnu strategického prostředí, na které se Evropská unie i Severoatlantická aliance musí adaptovat. S ohledem na současnou situaci je v zájmu obou organizací posílit soudržnost obranného plánování a synchronizovat výstavbu vojenských schopností potřebných pro současné i budoucí mise a operace. Výkonný ředitel EDA Šedivý zdůraznil, že současné bezpečnostní prostředí ovlivňuje a bude i nadále ovlivňovat priority rozvoje vojenských schopností členských zemí obou organizací. Přestože je nutno zachovat dosud vybudované expediční schopnosti, je nyní potřeba navíc počítat s mnohem širším spektrem potřebných vojenských schopností a také s vyšší intenzitou úkolů. Při výstavbě nových kapacit je nutné zaměřit se na novou generaci schopností.

Koherence obranného plánování EU a NATO, rozvoj plánování schopností EU v příští dekádě a možnosti zlepšení implementace cílů výstavby unijních schopností jako hlavní témata semináře

Seminář byl rozdělen do tří panelů, z nichž první se věnoval přímo tématu koherence obranného plánování EU-NATO. Válka na Ukrajině by dle některých zúčastněných pro EU a NATO mohla být „posledním varováním“. Přestože se jedná o organizace s odlišnou povahou a odlišnými prostředky, sdílejí základní hodnoty a zájmy, na kterých je rovněž postavena jejich spolupráce. Zároveň společně čelí podobným protivníkům a výzvám. Z tohoto důvodu je nutné usilovat o větší synchronizaci a soudržnost v oblasti schopností, intenzivnější výměnu informací a větší transparentnost. Zajistit jednotnější a koordinovanější postup obou organizací je jedním z cílů českého předsednictví v Radě EU.

Druhý panel byl věnován dokumentu, který hodnotí plány na rozvoj vojenských schopností – tzv. Agregovaná analýza CARD 2022 (Coordinated Annual Review on Defence). Tento dokument hodnotí plány členských států EU a doporučuje, jak postupovat v rozvoji plánování schopností v příští dekádě. Cílem je zaměřit rozvoj vojenských schopností na mnohonárodní spolupráci a následné společné pořizování, které přispěje ke zlevnění nákupů a ke snížení nežádoucí přílišné roztříštěnosti vojenské techniky v rámci Evropy.

Účastníci třetího panelu diskutovali o možnostech zlepšení implementace cílů výstavby schopností Evropské unie. Probrali také návrhy možných řešení, včetně lepší koordinace postupu mezi jednotlivými členskými státy.

Skutečnost, že jednotný a koordinovaný postup Evropské unie a Severoatlantické aliance je zásadní pro euroatlantickou bezpečnost, se prolínala celým pražským seminářem. Je jednoznačné, že díky spolupráci těchto dvou organizací je možné lépe využít zdroje a nástroje obou z nich. Díky tomu jsou řešeny problémy, se kterými se EU i NATO potýkají, a zvyšuje se tak bezpečnost obyvatel členských států. Cílem českého předsednictví v Radě EU je tuto spolupráci ještě více posílit a prohloubit a rozšířit strategické partnerství a politický dialog.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: mjr. Solár, pplk. Roman Oujezdský, Ministerstvo obrany ČR
Foto: Vojenský historický ústav Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.