Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Colt CZ Group SE zvýšila výnosy a čistý zisk

Colt CZ Group SE v prvom polroku 2022 zvýšila výnosy medziročne o 49 percent a čistý zisk o 88 percent. Vo všetkých kľúčových ukazovateľoch vykázala v prvých šiestich mesiacoch tohto roku rast. Predaje rástli na kľúčových trhoch v Severnej Amerike, Ázii a Európe. Vyplýva to zo zverejnených konsolidovaných neauditovaných finančných výsledkov.

Kľúčové finančné údaje za prvý polrok 2022:

– Výnosy Colt CZ v prvej polovici roku 2022 dosiahli 7,05 miliardy korún, ide tak o medziročný nárast o 49,1 %.

– Čistý zisk Colt CZ dosiahol za prvých šesť mesiacov tohto roku 1,1 miliardy Kč, čo je o 87,9 % viac ako v roku 2021.

– Ukazovateľ EBITDA očistený o mimoriadne vplyvy za prvých šesť mesiacov tohto roku vzrástol o 49,1 %, na 1 794,7 milióna

1

– Počet predaných zbraní sa v prvom polroku tohto roka zvýšil v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi roku 2021 o 19,2 %, na 362 741 predaných kusov. Zastúpenie krátkych palných zbraní bolo 58,15 % a dlhých palných zbraní 41,85 %.

– Na celkových výnosoch Colt CZ predstavovali výnosy v USA v prvej polovici tohto roka podiel 57,98 %; 12,04 % tvorili výnosy dosiahnuté na európskom trhu (bez ČR). Ázia sa na celkových výnosoch podieľala z 11,24 %, Česká republika z 8,23 %, Kanada zo 7,08 % a ostatné štáty sveta z 3,43 %.

„Colt CZ Group má za sebou ďalší rekordný polrok. Medziročné porovnanie pozitívne ovplyvnila nielen konsolidácia výnosov Coltu, ale aj zlepšený produktový mix a nárast počtu predaných zbraní v kľúčových teritóriách,“ uviedol Jan Drahota, prezident a predseda predstavenstva Colt CZ Group.

Regionálne sa k 30. júnu 2022 výnosy v ČR zvýšili o 329,2 %, na 579,9 mil. Kč. Výnosy z predaja v Spojených štátoch vzrástli v prvom polroku 2022 medziročne o 38,2 %, na 4 086,8 mil. Kč k 30. júnu 2022, predovšetkým vďaka pokračujúcemu dopytu na komerčnom trhu a konsolidovaným výnosom Coltu v USA. Výnosy realizované v Kanade predstavovali 499,1 milióna Kč, čo je o 218,8 % medziročne viac, rovnako vplyvom plnej konsolidácie výnosov spoločnosti Colt. Výnosy dosiahnuté v Európe (okrem ČR) sa medziročne zvýšili o 67,3 %, na 848,6 mil. Kć za šesť mesiacov do 30. júna 2022, predovšetkým v dôsledku nárastu predajov v krajinách strednej a východnej Európy.

Výnosy dosiahnuté v Afrike medziročne poklesli o 93,0 %, na 34,8 mil. Kč, najmä kvôli jednorazovým dodávkam zákazníkom z radov ozbrojených zložiek, ktoré sa uskutočnili v minulom roku. Výnosy v Ázii sa za prvých šesť mesiacov tohto roku zvýšili o 174,9 %, na hodnotu 792,5 mil. Kč, v dôsledku nárastu predaja odberateľom z radov ozbrojených zložiek aj komerčným zákazníkom.

Vedenie spoločnosti očakáva, že celkové výnosy v roku 2022 môžu dosiahnuť výšku 14,0-14,6 mld. Kč, čo predstavuje medziročný nárast 31-36 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosom v roku 2021.

Očakávaná výška ukazovateľa EBITDA by mohla v roku 2022 dosiahnuť úroveň 3,0-3,3 mld. Kč, čo predstavuje medziročný nárast 36-50 % oproti hodnote upravenej konsolidovanej EBITDA dosiahnutej v roku 2021.

Výzvou pre zvyšok roku 2022 je reagovať na meniaci sa dopyt na kľúčových trhoch a vyrábať v požadovanom sortimente za konkurencieschopnú cenu. Riadenie prevádzkových nákladov a dodávateľského reťazca je aj naďalej kľúčová výzva.

Text a foto: Colt CZ Group SE


1 Ukazovateľ EBITDA upravený v prvom polroku 2022 o mimoriadne jednorazové náklady spojené s akvizíciami roku 2022 a o úhrady viazané na akcie v súvislosti so zamestnaneckým opčným plánom, ktoré vo všeobecnosti nesúvisia s bežným hospodárením a tvorbou hodnoty v danom období.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.