Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Série přednášek POKOS na ZSF

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Došlo tím k završení několikaletého akreditačního procesu předmětu POKOS, který byl v akademickém roce 2021 – 2022 poprvé nabídnut studentům prvních ročníků všech oborů Zdravotně sociální fakulty jako volitelný – dobrovolný předmět.

„Pravdou je, že zkratka POKOS není v akademickém světě vysokých škol úplně běžnou, proto jsme se rozhodli studenty prvních ročníků na naší fakultě seznámit s jejím významem a to formou prezentace, při které kapitán Daňhel, který je garantem a externím vyučujícím tohoto nově akreditovaného předmětu, vysvětlil studentům, co příprava občana k obraně státu znamená a čeho se předmět POKOS vlastně týká. Těmito informačními prezentacemi v podstatě zjišťujeme zájem studentů o tuto problematiku,“ vysvětluje ředitelka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická Ph.D. kde, kromě výuky mnoha dalších oborů, probíhá také příprava budoucích pracovníků krizového řízení.

Součástí prezentace POKOS studentům bylo, také představení možnosti absolvování základní přípravy ve Vyškově, jako jedné z možných forem přípravy občana k obraně státu a následný vstup do aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky, který je pro studenty vysokých škol, oproti ostatním zájemcům, i finančně zvýhodněn.

Přizvaní vojáci AZ poručík Ota Nevšímal a poručice Zuzana Sládková ve své prezentaci představili pěší rotu aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství České Budějovice a kromě mnoha informací „ze života roty“ studentům vysvětlili, že období volna mezi semestry se přímo nabízí možnosti na sobě zapracovat, prožít něco nového, vystoupit ze své sociální bubliny, nebo navázat nové kontakty a přátelství s lidmi, kterým není obrana naší vlasti lhostejná, a jsou ochotni se na ni připravovat souběžně se svojí civilní kariérou. A koneckonců i finanční ohodnocení je srovnatelné se slušně zaplacenou letní brigádou. Ze stupínku také zaznělo: „Nikdo vás nebude přesvědčovat ke vstupu do armády, ale máte možnost mít svoji civilní kariéru a přitom se o armádě a jejím fungování přesvědčit sami. Být vojákem AZ má smysl.“

Jednu z přednášek také navštívila a vyslechla si proděkanka pro studijní a sociální záležitosti paní Mgr. Vlastimila Ptáčníková Ph.D. Po přednášce se s kapitánem Daňhelem a poručicí Sládkovou sešla ke krátkému rozhovoru. „Prezentaci vojáků před studenty prvních ročníků jsem, ve spolupráci s paní doktorkou Freintinger-Skalickou, schvalovala a přišla jsem se přesvědčit, že to opravdu nebude nějaký nábor do armády. S výsledkem jsem spokojena a uvedené informace i přednesené možnosti vykonat studentem základní přípravu i možnosti následného dobrovolného působení studenta v AZ souběžně s jeho studiem mi dává smysl a považuji ji, zejména v dnešní době, za přínosnou.“

Přítomná konzultantka Kariérního centra Jihočeské univerzity Ing. Alena Čarvašová vzápětí přichází s návrhem tuto prezentaci POKOS nabídnout, v rámci pořádaných workshopů, také studentům dalších fakult Jihočeské univerzity.

Určitě se zdráhat nebudeme, protože otázku „co přesně znamená POKOS (Příprava Občana K Obraně Státu)?“  je nejčastější otázkou, kterou lektoři POKOSu dostávají. Pokud byste se, třeba jen prozatím, na žádnou prezentaci POKOS nedostali, nebo se vám hned nechtělo hledat na internetu pokos.army.cz, odpovědi jsou zde:

– Příprava občanů k obraně státu je nedílnou součástí plánování obrany státu.

– Provádění POKOS je definováno v zákoně č. 222/2019 Sb.  Zákon o zajišťování obrany ČR, který stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky.

– Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast (tzv. branná povinnost) nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky a výkon branné povinnosti, nebo příprava na něj, není státem v mírovém stavu povinně vyžadován a je pouze dobrovolný.

– Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

– Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany.

– Témata POKOS jsou součástí rámcových vzdělávacích programů na základních i středních školách.

– Na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Na území jednotlivých krajů jsou koordinátorem a garantem provádění POKOS Krajská vojenská velitelství a jejich certifikovaní lektoři. Jejich nadřízeným stupněm je Velitelství teritoria v Táboře.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Petr Daňhel, Krajské vojenské velitelství České Budějovice /r

Související článek:
POKOS má úspěch i na vysokých školách, Jihočeská univerzita ho jako předmět akreditovala

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.