Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Na štúdium Akadémie ozbrojených síl nastúpilo

po základnom výcviku 125 nových kadetov


Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši dnes otvorila akademický rok slávnostným zhromaždením a imatrikuláciou 125 študentov – kadetov, ktorí po úspešnom absolvovaní základného vojenského výcviku v Martine nastúpili do 1. ročníka bakalárskeho štúdia AOS.

Celkovo bude v akademickom roku 2022/2023 na AOS študovať 339 kadetov bakalárskeho štúdia v študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Popri vysokoškolskom vzdelávaní absolvujú kadeti aj vojenský program. Akademický rok na AOS začína tiež 140 kadetov magisterského a inžinierskeho štúdia a 59 študentov doktorandského štúdia. Novinkou tohto roka je nástup 4 denných doktorandov do prvého ročníka.

Okrem toho na základe zmluvy o spolupráci medzi AOS a Technickou univerzitou v Košiciach nastúpilo tento rok 11 kadetov do prvého ročníka Leteckej fakulty Technickej univerzity v KE a na základe dohody medzi Ministerstvom obrany ČR a Ministerstvom obrany SR o vysokoškolskom štúdiu príslušníkov OS SR na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany začalo 9 kadetov výučbu v prvom ročníku na Fakulte vojenského zdravotníctva v Hradci Králové. Zápis nových prvákov sa uskutočnil 26. septembra 2022.

Po slávnostnom odovzdaní imatrikulačných listov rektor akadémie doc. Jozef Puttera apeloval na kadetov, aby si plnili kvalitne študijné a služobné povinnosti a vyzval ich, aby využívali pomocnú ruku ponúkanú učiteľmi – aby sa nebáli položiť otázku, či požiadať o doplňujúce vysvetlenie. „Vyzývam vás k vzájomnej pomoci a podpore. Budujte si vzťahy založené na ochote pomôcť jeden druhému. Získate a osvojíte si nielen nový poznatok či spôsobilosť, ale upevníte si vzťahy, ktoré vám budú trvať po celý život,“ uviedol.

Jediná vojenská vysoká škola na Slovensku, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, bude budúci rok oslavovať významné jubileum – polstoročie založenia vojenského vysokého školstva na Liptove. „AOS je rokmi overená kvalita vojenského vzdelávania, ktorá poskytuje našim ozbrojeným silám posily dôstojníckeho zboru. Všetkým kadetom želám množstvo síl a úspechov na ceste za ich profesionálnou službou vlasti,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Akadémia ozbrojených síl

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.