Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kurz „Administrátor projektu“ na UO

Dne 12. 9. 2022 byl zahájen kurz „Administrátor projektu“ na Univerzitě obrany určený pro zaměstnance Ministerstva obrany. Odborným garantem kurzu je Skupina managementu Katedry řízení zdrojů.

Cílem dvoutýdenního kurzu je zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků MO ČR v oblasti projektového řízení a vytvořit podmínky pro možné složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci na pracovní pozici Administrátor projektu kód: 63-006-N, dle platného hodnoticího standardu a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. Kurz má také přispět k formování žádoucích návyků a dovedností nezbytných pro práci v projektových týmech MO ČR.

Teoretická výuka kurzu objasňuje základní terminologii a principy v oblasti projektového řízení, dále se soustředí na identifikaci a formulaci přínosů a cílů projektu, znalost a použití procesů, základních nástrojů a technik projektového řízení v životním cyklu řízení projektu. Praktická část se zaměřuje na aplikaci principů, procesů, nástrojů a technik projektového řízení s využitím softwarové podpory MS Project.

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou, která simuluje zkoušku dle Národního standardu kvalifikací (NSK). Příslušníci rezortu se tak připraví na případné sloužení zkoušky dle NSK.

Text a foto: Jaromír Pitaš, Univerzita obrany /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.