Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Udělení čestného názvu pěší rotě AZ

Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha


V pondělí 3. října 2022 primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib udělil v Brožíkově sále Staroměstské radnice čestný název pěší rotě aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha.

Každá jednotka vojáků aktivní zálohy má svůj znak a uděluje se jí prapor a čestný název. Prapor jednotka získala 5. května 2006 z rukou tehdejšího primátora hlavního města Pavla Béma při ceremonii na Staroměstském náměstí. Dnes primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib společně s čestným názvem generála Karla Kutlvašra udělil také stuhu.

Na úvod zástupce Vojenského historického ústavu a velitel pěší čety aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha (AZ KVV HMP) poručík Petr Bjaček přítomné seznámil s osobností generála Karla Kutlvašra. Následně pan primátor slavnostně zavěsil stuhu na prapor a předal pamětní list veliteli pěší roty AZ KVV HMP panu kapitánu Petru Hamannovi.

Ten ve svém proslovu vysvětlil, že udělení čestného názvu, odkazující na legionáře a velitele Pražského povstání pana generála Karla Kutlvašra, je pro jednotku AZ KVV HMP především morální závazek. Závazek ke jménu člověka – ryzího vlastence, jenž proslul hrdinstvím na frontách 1. světové války, statečností při odboji proti německé okupaci a bojích na Pražském povstání, jenž dovedl k vítězství. Nesklonil se před totalitním režimem, nastoleným komunisty po 2. světové válce, za což zaplatil kariérou, svobodou a zdravím.

Podle slov kapitána Hammana: „má vazba na pana generála Kutlvašra pro naši jednotku dvojí význam. První je ten, že my sami se nacházíme v pozici obránců našeho hlavního města a k panu generálovi tudíž vzhlížíme jako k našemu legendárnímu vojevůdci, který se nebál přijmout odpovědnost za jeho obranu v dobách nejtěžších a nesl statečně svůj úděl po zbytek života. Druhým je profil osobnosti pana generála coby vzoru statečného vojáka, který neváhal obětovat své pohodlí a riskovat svůj život ve jménu českého národa a jeho demokratické společnosti.“

Mezi pozvanými hosty byl i praprasynovec generála Karla Kutlvašra pan Pavel Švec, který znal svého prastrýce jen z vyprávění jako noblesního a mimořádně čestného člověka, jenž ctil svobodu a demokracii. Generál byl víc jak 11 let vězněn komunisty, ale ani to ho morálně nezlomilo. Na závěr pan Pavel Švec popřál vojákům pěší roty AZ KVV HMP, která nyní nese čestný název jeho prastrýce, aby nikdy její příslušníci nemuseli čelit takovému bezpráví a bezmoci, jakému čelili vojáci v roce 1948.

Při této vzácné příležitosti udělení čestného názvu jednotce AZ KVV HMP pověřený ředitel Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha podplukovník Pavel Kácl udělil za významnou spolupráci s resortem obrany a Krajským vojenským velitelstvím hlavní město Praha „Pamětní odznak se stužkou“ Zdeňku Hřibovi, primátoru hlavního města Prahy, dále pak brigádnímu generálu Luďku Prudilovi, řediteli Krajského ředitelství Hasičské záchranné služby hlavního města Prahy, plukovníku Josefu Vachtlovi, řediteli Celního úřadu pro hlavní město Prahu, Eduardu Šusterovi, řediteli Městské policie hlavního města Prahy, Martinu Kubelkovi, řediteli Magistrátu hlavního města Prahy, Markétě Štalmachové, ředitelce odboru bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy a Tomáši Stařeckému, řediteli Správy služeb hlavního města Prahy.

Na závěr slavnostní aktu udělení čestného názvu jednotce AZ KVV HMP vyzval moderátor přítomné hosty k možnosti zapsat se do pamětní knihy. Dále všechny pozval k účasti na pietním aktu u hrobu generála Karla Kutlvašra, který se uskuteční zítra 4. října 2022 ve 14.00 hodin na Olšanských hřbitovech.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: kpt. Martina Sofie Halíková, pověřená tisková mluvčí Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha /r
Foto: Mgr. Zuzana Brožová, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.