MENU

Príprava účelového zoskupenia PVO

V dňoch 18. – 29. septembra v priestoroch Protilietadlovej raketovej brigády (plrb) Nitra vykonali príslušníci účelového zoskupenia PVO NC 2013 mb (úzPVO) sústredenú prípravu.

Cieľom sústredenej prípravy bolo oboznámiť predurčený personál so základnými informáciami o mechanizovanej brigáde (mb) a úzPVO, s hlavnými dokumentmi úzPVO, ako aj pripraviť a dokumentačne zabezpečiť vykonanie cvičenia Slovak Shield 2017 (SLSD 2017) a 1. fázy previerky bojovej pripravenosti CREVAL. Prípravy sa zúčastnili príslušníci plrb, príslušníci z Taktického krídla (tk) Sliač a Krídla velenia, riadenia a prieskumu (kvrps) Zvolen.

Základné informácie o mb predniesol pplk. Kmec z 2.mb Prešov, základné informácie o jednotkách CIMIC a PSYOPS v podriadenosti mb poskytli npor. Falat a rtm. Šiblovič zo Strediska CIMIC A PSYOPS.

Jednou z úloh sústredenej prípravy bol aj výcvik podriadených jednotiek zameraný na odbornú prípravu v praktickej oblasti. Sústredená príprava bola riadená na veľmi dobrej a kvalitnej úrovni, o čo sa najviac zaslúžil veliteľ úzPVO pplk. Radek Ptáčník.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.