Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Pozemné sily OS SR vyhodnotili intenzívny,

náročný zato úspešný rok


Veliteľské zhromaždenie veliteľa PS OS SR, organizované s cieľom vyhodnotiť splnenie stanovených úloh za 1. výcvikový rok výcvikového cyklu OKT21-SEP23 sa koná v dňoch 5. a 6. októbra 2022 v priestoroch PK Trenčín a Centra výcviku Lešť.

Ďalším z jeho hlavných cieľov je aj objasniť hlavné línie úsilia a stým spojené stanovené ciele pozemných síl pre 2. výcvikový rok tohto cyklu. Pozvanie na veliteľské zhromaždenie prijali náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, generáli vo výslužbe a bývalí velitelia pozemných síl – generálporučík v.v. Jaroslav Vývlek, generálmajor v.v. Ján Salaganič a generálmajor v.v. Jindřich Joch ako aj hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Marcel Kaniak. Ako bývalý veliteľ 2. mechanizovanej brigády a súčasný náčelník ŠbSP sa zhromaždenia zúčastnil aj brigádny generál Slavomír Verčimák.

Už tradične veliteľské zhromaždenie otvoril veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach. Ako povedal vo svojom úvodnom slove: „Pozemné sily prešli za uplynulý rok dlhú a nie jednoduchú cestu, splnili plánované kľúčové úlohy výcviku, zvýšili si operačnú pripravenosť, zvládli takisto aj prípravu a nasadenie do operácií a misií v zahraničí. Počítali sme pritom aj s dynamicky sa meniacim bezpečnostným prostredím. Avšak s tým, že to bude až také dynamické prostredie, zrejme nikto v októbri minulého roka nikto nerátal.“

Program zhromaždenia ďalej pokračoval LL/LI (Lessons Learned and Lessons Identified) cvičení Combined Resolve 2021 a Saber Strike 2022, ktoré patrili popri cvičeniach Slovak Shield a Brave Warrior, medzi hlavné výcvikové aktivity 1. a 2. mechanizovanej brigády.

Trochu netradične nasledovalo objasnenie spôsobu plnenia rozhodujúcich úloh pre 2. výcvikový rok výcvikového cyklu, ktoré predostrel generálmajor Ivan Pach. Veliteľ pozemných síl v ňom stanovil hlavné línie úsilia, ciele a úlohy pre 2. výcvikový rok, ktoré budú vykonávané v súlade s princípmi platnými pre celý výcvikový cyklus. Budúci rok budú musieť pozemné sily aj naďalej počítať s objektívnymi vplyvmi pri plnení stanovených úloh, ktorým budú aj naďalej dominovať konflikt na Ukrajine, ale aj pandémia Covid-19 a s ňou súvisiace opatrenia. Ďalej zdôraznil potrebu užšej spolupráce medzi jednotlivými druhmi vojsk, tzv. jointness a v neposlednom rade za najdôležitejšiu označil odbornú pripravenosť jednotlivca. Svoje vystúpenie zakončil slovami: „Som presvedčený, že stanovené úlohy budú splnené na profesionálnej úrovni a naše ciele budú dosiahnuté aj napriek zložitej situácii okolo nás. Všetky negatívne faktory nás vyčerpávajú, ale zároveň nás robia silnejšími. A to je možno mottom nielen tohto zhromaždenia, ale celej našej práce.“

Uplynulý výcvikový rok vyhodnotili a predstavenie zámerov vykonali aj všetci velitelia priamo podriadených útvarov a zväzkov pozemných síl. Velitelia sa zhodli na problémových oblastiach, akými je nedostatok personálu ale aj zdôraznili dôležitosť modernizačných projektov.

Vyhodnotenie veliteľa sa nieslo v duchu náročného výcvikového roka, ktorý sme úspešne zvládli vďaka súdržnosti, tímovej práci, spoločnému úsiliu, profesionalite a odhodlanosti. Zároveň však aj zdôraznil, že ďalší výcvikový rok nebude iný, nebude ľahší a určite nebude jednoduchší. Na záver poďakoval všetkým príslušníkom pozemných síl, ktorí sa denne už tretí rok bez vydýchnutia podieľajú na všetkých úlohách.

Na slová veliteľa pozemných síl v závere zhromaždenia nadviazal náčelník GŠ OS SR generál Daniel Zmeko: „Tri roky sústavného nasadenia ozbrojených síl si vyžiadali komplexnosť, odhodlanosť, schopnosť plniť úlohy mimo doktrinálneho prostredia, vysokú adaptabilitu, morálku a disciplinovanosť. Aj vďaka splneniu všetkých týchto atribútov patria ozbrojené sily medzi pevné piliere spoločnosti a tešia sa vysokej dôveryhodnosti medzi občanmi Slovenskej republiky. Ďalším strategickým úspechom pre ozbrojené sily bolo navýšenie zaplatiteľných počtov a schválenie Dlhodobého plánu, ktorý je zladený so zdrojovým krytím.“ Pripomenul však aj problémovejšie oblasti, akými sú napríklad stav infraštruktúry alebo vplyv infovojny na profesionálnych vojakov. Ďalej príhovor pokračoval slovami vďaky vojakom ako aj za prácu, nasadenie a plnenie náročných úloh, ktoré pozemné sily splnili bez pochybenia. V závere generál Daniel Zmeko podotkol ako nám plnenie reálnych operačných úloh ukázalo a neustále ukazuje naše limity, vyzval na potrebu neortodoxných prístupov a schopnosť prijímať rozhodnutia už od najnižšieho taktického stupňa.

Veliteľské zhromaždenie bude druhý deň pokračovať praktickou časťou v Centre výcviku Lešť, ktorá je spojená s aktuálne prebiehajúcim výcvikom v Prekonávaní vodnej prekážky plavbou a brodením.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.