Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Medzinárodné cvičenie ostreľovačov

vo vysokohorskom teréne


V dňoch 19. až 28. septembra 2022 sa uskutočnilo medzinárodné cvičenie ostreľovačov vo vojenskom tréningovom priestore Hochfilzen v Rakúsku, pričom slovenskú vlajku obhajovali ostreľovači z 5. pluku špeciálneho určenia (5. pšu). Medzi zvyšné zúčastnené krajiny patrilo Jordánsko, Taliansko, Rakúsko a Senegal.

Hlavným cieľom spoločného cvičenia bolo overenie a precvičenie zručností ostreľovačov vo vysokohorskom prostredí. Svoje teoretické znalosti v streľbe pod veľkými uhlami i v streľbe cez údolia si mohli žilinskí špecialisti vyskúšať v praxi v prostredí, v ktorom sa rýchlo menilo počasie aj poveternostné podmienky a streľba na rovine nebola možná.

Celé cvičenie prebiehalo pod vedením rakúskych inštruktorov a ostreľovačov z Jagdkomando Sniper Group, ktorí pripravili na každý deň iné scenáre a iné podmienky na streľbu. Nie vždy bolo možné strieľať z ľahu. Väčšinou sa strieľalo z neštandardných pozícií s použitím improvizovaných prostriedkov. Než sa však ostreľovači dostali na strelecké pozície, museli si ich doslova vyšliapať a niekedy aj vyliezť pomocou lanových techník. Na streleckých stanoviskách ich už čakali inštruktori, ktorí ich konfrontovali s rôznymi streleckými scenármi. Vždy išlo o preverenie spolupráce medzi strelcom a pozorovateľom. Ostreľovači museli správne vyhodnotiť a nájsť zadané ciele v horskom prostredí a po identifikovaní ich bezchybne zasiahnuť. Ciele sa nachádzali aj vo vzdialenostiach väčších ako jeden kilometer. Všetky tieto cvičenia boli náročné, časovo obmedzené, z čoho vyplýva, že ostreľovači sa museli vysporiadať aj s časovým stresom. Úlohy plnili za každého počasia či už počas dňa alebo za zníženej viditeľnosti, teda v noci.

Výsledkom medzinárodnej spolupráce bolo zdokonalenie v streľbe pod uhlom, na veľké vzdialenosti a v streľbe cez údolie za zhoršených a rýchlo sa meniacich klimatických podmienkach vo vysokohorskom prostredí. Neoddeliteľným pozitívom bola i výmena skúseností s ostatnými zúčastnenými príslušníkmi špeciálnych síl. O dobre odvedenej práci slovenských špeciálov svedčí aj to, že boli oslovení talianskymi ostreľovačmi pre nadviazanie spolupráce. Zahraniční partneri z Rakúska chcú tiež naďalej prehlbovať spoluprácu. To je prísľubom ďalších skvelých výcvikov pre ostreľovačov z 5. pšu, no aj pre celé Sily pre špeciálne operácie.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: príslušník skupiny ostreľovačov, 5. pšu a por. Miroslava Mindárová, VeSŠO
Foto: príslušník skupiny ostreľovačov, 5. pluk špeciálneho určenia, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.