Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Workshop projektu obranného výzkumu Znalec

Ve čtvrtek 29. září proběhl odborný workshop realizovaný jako jeden z plánovaných výstupů projektu obranného výzkumu POV Znalec. Jeho cílem bylo prezentovat dosažené výsledky řešení projektu a podrobit je odborné diskusi se zástupci praxe. Tu reprezentovali součásti resortu MO ČR, které využívají, popř. pracují s výstupy soudních znalců v oblasti oceňování vojenské techniky a vojenského materiálu.

Do odborné diskuze se zapojili zástupci Odboru interního auditu a inspekce MO ČR, Sekce vyzbrojování a akvizic, Sekce průmyslové spolupráce MO ČR, Sekce logistiky MO ČR, Vojenské policie a rovněž z odborné komunity soudních znalců z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Odborná diskuse přispěla k prohloubení znalostí a vedla k formulaci doporučení směřování dalších kroků v rámci realizace POV Znalec.

Projekt POV Znalec je zaměřen na posouzení schopností a přístupů k získání schopnosti znalecké činnosti při oceňování bojové techniky, vojenské výzbroje a vojenského materiálu v podmínkách rezortu MO ČR. Projekt je realizován na Univerzitě obrany, v úzké součinnosti s odborníky Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického.

Projekt je zaměřen na: zhodnocení možnosti vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu MO ČR; připravení návrhu Českého obranného standardu (ČOS) Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje; navržení vzdělávací aktivity pro znalce oceňující bojovou techniky a vojenskou výzbroj.

Text: Dušan Repík /r
Foto: Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.