Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Kurzy na hodnosť pre vojenských policajtov

V termíne od 5. septembra do 7. októbra 2022 boli v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonané Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície, ktorých sa zúčastnilo 16 frekventantov.

Cieľom týchto kurzov bolo pripraviť frekventantov pre poddôstojnícke a dôstojnícke hodnosti v rámci Vojenskej polície tak, aby boli schopní samostatne plniť úlohy zodpovedajúce ich služobnému zaradeniu. Vyučovanie bolo zamerané na oblasti právnej prípravy, vševojskovej prípravy a služobných zákrokov.

Frekventanti získali respektíve si zdokonalili vedomosti a zručnosti týkajúce sa policajnej činnosti a získali prehľad o zmenách v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť. Kurzy na hodnosť boli ukončené záverečnými písomnými a ústnymi skúškami, ktoré všetci frekventanti úspešne zvládli.

Frekventantom kurzov boli za účasti riaditeľa Odboru policajných činností Trenčín pplk. JUDr. Mariána Markusa, zástupcu riaditeľa Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek mjr. Ing. Pavla Sálusa a veliaceho poddôstojníka šbnrtm. Radovana Orgoníka slávnostne odovzdané osvedčenia o absolvovaní Kurzov na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.