Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Společnost ČEPS ocenila vojáky

za podíl na ochraně kritické infrastruktury


Za dlouhodobou spolupráci a mimořádný přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila ve středu 12. října v Míčovně Pražského hradu společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) pracovníky orgánů veřejné správy, samosprávy a složek integrovaného záchranného systému. Oceněni byli také vojáci Armády ČR. Zlatou medaili za zásluhy o bezpečnost ČEPS převzal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka.

S ohledem na nezastupitelnou úlohu a roli při zajišťování spolehlivého a bezpečného přenosu elektřiny je ČEPS označována za jeden z nejvýznamnějších subjektů kritické infrastruktury. O tom svědčí i dlouhodobé aktivní zapojení společnosti do celé řady bezpečnostních projektů a cvičení. Každoročně, ve spolupráci s teritoriálními krajskými vojenskými velitelstvími, organizuje součinnostní cvičení na několika významných objektech. V loňském roce provedl ČEPS ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) dosud největší cvičení k zvládnutí kyberútoku a hrozeb z nich vyplývajících.

Slavnostního aktu se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka, který obdržel nejvyšší ocenění, zlatou medaili (prvního stupně). Dále byli oceněni vojáci z povolání a aktivní záložníci za podíl na plánování, přípravě a realizaci součinnostních cvičení, zejména Hradba a Safeguard. Vyznamenaní záložníci projevili mimořádnou připravenost a vycvičenost při ochraně objektů kritické infrastruktury.

„Zkušenosti, které aktivní záložníci získávají při ochraně objektů kritické infrastruktury, využíváme k zajištění bezpečnosti republiky. Obrana těchto staveb je součástí prověrky jejich dovedností a úkolem, kterým prokazujeme a ověřujeme bojeschopnost. Ta vždy byla a je i dnes pro armádu zcela zásadní,“ hodnotí význam spolupráce aktivní zálohy s ČEPS generál Řehka.

Ve svém projevu dále zdůraznil, že si váží nejen této vzájemné spolupráce, ale zejména konkrétního zapojení vojáků a záložníků do přípravy na obranu naší země.

„Cením si zodpovědného přístupu všech aktivních záložníků, kteří na sebe berou dobrovolně další břímě. Vedle svých civilních povolání jsou ochotni účastnit se ve svém volném čase vojenských cvičení. A to je zvlášť důležité v dnešní bezpečnostní situaci,“ dodal generál Řehka.

V duchu Masarykovy filozofie vlastenectví se rozhodl pro službu své zemi

Civilní profesí ortoped, nadporučík Jan Vaníček, se do aktivní zálohy zapojil už v době svých studií na lékařské fakultě. Deset let slouží u pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice, v poslední době na pozici zástupce velitele roty. Pravidelně se účastní součinnostních cvičení ČEPS a aktivní zálohy zaměřených na ochranu vybraných objektů kritické infrastruktury.

„Jsem skautem a dlouhé roky členem spolku Četnické pátrací stanice Pardubice. Díky tomu jsem se blíže začal zajímat o historii první republiky a zejména o Masarykovy ideje národovectví, kdy se o svůj stát staráte, protože je to vaše širší rodina. Tehdejší složka Stráž obrany státu mě inspirovala ke vstupu do aktivní zálohy. Pro naše předky nebyla myšlenka vlastenectví jen pouhé klišé, oni tím žili a pro svůj stát a jeho obranu byli ochotni obětovat svůj život,“ popisuje svoje rozhodnutí stát se aktivním záložníkem Jan Vaníček a dodává, že si ocenění velmi váží.

Za aktivní účast na cvičení Hradba 2021 byl nadporučík Vaníček společně s dalšími vojáky a záložníky oceněn medailí Za zásluhy o bezpečnost ČEPS.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: kpt. Mgr. Helena Řebíčková, tisková a informační důstojnice 14. pluku logistické podpory Pardubice /r
Foto: Robert Tichý, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.