Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prevencia kriminality v podmienkach MO SR

Dňa 11. októbra 2022 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov poverených prevenciou kriminality v útvaroch, úradoch a zariadeniach Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré organizovalo oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície.

Zhromaždenie je organizované raz ročne s cieľom vykonať analýzu dosiahnutých výsledkov plnenia úloh v oblasti prevencie kriminality, ktoré pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyplývajú z prijatých vládnych i rezortných dokumentov, analýzy bezpečnostnej situácie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a z potreby stanoviť si opatrenia na zvyšovanie vojenskej disciplíny a poriadku v ďalšom období. Vo vyhodnotení plnenia úloh prevencie kriminality boli konštatované pozitívne výsledky, ktoré ministerstvo obrany dosiahlo v hodnotenom období na tomto úseku.

Súčasťou programu odborného zhromaždenia bolo aj vyhodnotenie poriadkovej a dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2021 a preventívnych aktivít a trestnej činnosti za rok 2021. V rámci zhromaždenia bola vykonaná aj odborná prednáška lektora Mgr. Tomáša Földesa zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva zameraná na tému „Nové trendy v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizmu“.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.