Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Aplikace teorie operačního umění v praxi

V týdnu od 10. do 14. října se v Brně uskutečnil kurz plánování společných operací pro příslušníky AČR pod záštitou Univerzity obrany a Britské ambasády v Praze. Kurz plynule navázal na loňský čtrnáctidenní národní Odborný kurz plánování operací pořádaných CBVSS. Hlavním cílem těchto odborných kurzů je rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti v oblasti plánování operací na operační úrovni získané v rámci celoživotního vzdělávání důstojníků Ozbrojených sil ČR.

Export Joint Operations Planning Course neboli Kurz plánování společných operací byl připraven a realizován jako kurz zaměřený na přípravu personálu velitelství operační a vyšší taktické úrovně AČR. Kurz byl veden v anglickém jazyce, což umožnilo účastníkům lépe pochopit používanou terminologii a rozvinout slovní zásobu v oblasti operačního umění. Kurzu se zúčastnilo dvacet dva důstojníků AČR a dva lektoři z řad CBVSS.

Hlavním cílem kurzu, který se stal společným projektem a vznikl na základě bilaterální spolupráce UO s Britskou ambasádou a Joint Warfare Strategic Command Northwood bylo zaměřit se na plánování operací na operační úrovni s využitím britské interpretace plánovacího procesu NATO zavedeného společnou alianční doktrínou. Hlavními vyučujícím v tomto kurzu byli dva britští lektoři, kteří na modelovém příkladu a s využitím názorných příkladů z historie britských ozbrojených sil objasnili celý proces plánování operace. Výuka se odehrávala jak v teoretické, tak zejména praktické rovině, a to za účelem procvičit jednotlivé kroky plánovacího procesu, kdy byl důraz kladen především na týmovou práci v jednotlivých syndikátech.

Získané poznatky z kurzu jak z hlediska použitých metod týkajících se samotného procesu plánování, tak použitých didaktických metod, budou s vysokou pravděpodobností nadále aplikovány v dalších odborných kurzech pořádaných CBVSS.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: plk. gšt. Tomáš Špok
Foto: Viktor Sliva, Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.