Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Výcvik budúcich ženistov

V termíne od 3. do 14. októbra 2022 sa v priestoroch 901. ženijného práporu/ 91. ženijného pluku uskutočnila odborná príprava ženijných jednotiek pre kadetov 4. a 5. ročníka študijného programu „Bezpečnosť a obrana štátu“ (odbornosť G30). Odborná príprava bola rozdelená na overenie nadobudnutých teoretických vedomostí a získanie nových praktických skúseností.

Z dôvodu zvýšenia schopnosti plniť úlohy pod fyzickou a psychickou záťažou v sťažených situáciách a naučiť sa správne a rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu za prísneho dodržania bezpečnostných opatrení boli jednotlivé zamestnania zamerané na problematiku odtarasovania, plnenia opatrení proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED), činnosti pri zriaďovaní prievozových a mostových prepravísk a zdokonalením sa v ostatných odborných ženijných predmetoch a ženijnej taktike.

V rámci odborných príprav bolo dňa 12. októbra 2022, pod vedením príslušníkov EOD roty, vykonané zamestnanie z C-IED, ktorého sa okrem účastníkov odborných príprav zúčastnili aj študenti 3. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu (odbornosti G10, G20 a G30). Študentom bol predstavený materiál používaný na plnenie opatrení proti improvizovaným výbušným prostriedkom, no najmä mali možnosť precvičiť si rôzne taktické postupy prehľadávania nebezpečných priestorov.

Odborné prípravy, prax, ako aj iné praktické zamestnania vykonávané v ženijných útvaroch predstavujú dôležitú súčasť prípravy budúcich dôstojníkov. Takouto formou ich pripravujú na možné problémové oblasti, ktorým budú čeliť po úspešnom absolvovaní štúdia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 91. ženijný pluk Sereď, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.