Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Generál Řehka se v Bruselu zúčastnil

jednání Vojenského výboru EU


Implementace Strategického kompasu EU, spolupráce EU a NATO, nasazení vojsk v zahraničních operacích a vojenská spolupráce s Ukrajinou. To byla hlavní témata na jednání Vojenského výboru EU, který se uskutečnil ve dnech 24. až 25. října 2022 v Bruselu v rámci českého předsednictví v Radě EU. Českou republiku reprezentoval náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka.

Setkání zahájil předseda Vojenského výboru EU generál Robert Brieger. V úvodu se generálové zabývali implementací úkolů a cílů Strategického kompasu EU – první čistě bezpečnostní a obranná strategie Evropské unie, díky které má EU konkrétní plán, jak výrazně pokročit a posílit unijní schopnosti coby zajišťovatele bezpečnosti. Diskutováno bylo konkrétně vytvoření schopnosti EU rychlého nasazení, operační scénáře a budoucí vojenská struktura velení a řízení EU. Implementace Strategického kompasu je jednou z hlavních priorit českého předsednictví.

Jednání se dále věnovalo vojenské mobilitě. Ta se ukázala jako klíčová zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. Česká republika potvrdila, že bude nadále naplňovat požadavky vojenské mobility při plnění úkolů tranzitní země a poskytování podpory hostitelské země (HNS). Součástí je také úsilí vybudovat a udržovat potřebnou dopravní silniční a železniční infrastrukturu k zabezpečení podpory přepravy vojenských jednotek přes území ČR. Vojenská mobilita je taktéž jednou z prioritních oblastí českého předsednictví, proto se v Praze začátkem listopadu v rámci CZ PRES uskuteční seminář věnovaný právě tomuto tématu.

Důležitým tématem jednání bylo nasazení jednotek v zahraničních operacích Evropské unie. Armáda ČR se zapojila do mise proti nelegální migraci EU NAVFOR MED IRINI a mírové mnohonárodní operace na území Bosny a Hercegoviny EUFOR ALTHEA. „Vzhledem k dlouhodobě se zhoršující bezpečnostní situaci na území Mali nebude Česká republika pokračovat ve výcvikové misi EUTM Mali a do konce roku 2022 stáhne svoje jednotky,“ upřesnil generál Karel Řehka.

Součástí programu byl nový koncept Bojových uskupení Evropské unie (EUBG), které budou tvořit páteř budované schopnosti rychlého nasazení EU, tzv. RDC (Rapid Deployment Capacity). V závěru náčelníci generálních štábů diskutovali o vojenské spolupráci s Ukrajinou. „Jedinou možnou reakcí na ruskou agresi je pokračovat a zintenzívnit naši pomoc Ukrajině. Váhavý a pomalý postup si nemůžeme dovolit,“ zhodnotil generál Řehka. Další jednání Vojenského výboru EU je plánováno na květen 2023.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Ing. Vlastimila Cyprisová, OdKV KaGŠ Armády ČR /r
Foto: European Union Military Committee

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.