Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vojáci AZ pěší roty KVV Liberec

cvičili ve vysokém tempu


Téměř 70 vojáků Aktivní zálohy pěší roty Krajského vojenského velitelství Liberec (KVV LBC) absolvovalo v termínu 7. až 27. října 2022 vojenský komplexní polní výcvik Drill Liberec II a vojenské cvičení Safeguard 2022.

Téměř čtrnácti denní vojenské cvičení proběhlo v několika etapách a lokacích. První část proběhla na VÚj Hradiště a byla zaměřena na vševojskový komplexní polní výcvik. Další etapa, ve které byl kladen důraz na stmelení jednotky pěší roty vojáků aktivní zálohy (pr AZ), proběhla na PC CHV Tisá. Vrcholnou fází výcviku pak bylo střežení objektu kritické infrastruktury (OKI) v Bílém Potoce.

Komplexní polní výcvik byl zaměřen zejména na střeleckou přípravu, kdy vojáci aktivní zálohy stříleli z organických ručních zbraní jednotky pr AZ a to z pistole, útočné pušky a ručního protitankového granátu RPG-7. Rovněž plnili úkoly v oblasti taktické přípravy a bojových drilů. Cílem je nacvičit reakce na situace při napadení pěšího přesunu nepřítelem, napadení kolony vozidel nebo léčka. Výcvik je také zaměřen na spojovací přípravu na radiových prostředcích či topografickou přípravu při přesunu ve dne i v noci. Každý voják AZ projde také výcvikem v poskytování první pomoci v poli.

„Součástí výcviku byla také zkouška ochranné masky na těsnost, což znamená praktické použití slzotvorných látek. Opravdu téměř ihned se projeví netěsnost ochranné masky a tím pádem nám to i ukáže vycvičenost vojáka v dané oblasti,“ řekl kapitán Martin Bujok, který cvičení připravil a rovněž řídil.

Stmelení jednotky a střežení objektu kritické infrastruktury proběhlo pod názvem Safeguard 2022. Tato část cvičení byla zaměřena na k prověření schopností a dovedností vojáků aktivních záloh plnit úkoly ochrany a obrany OKI na území Libereckého kraje. V letošním roce byla pro výcvik jednotky AZ v úkolu střežení vybrána úpravna vody v Bílém potoce, která zásobuje pitnou vodou frýdlantský výběžek. Tento objekt byl vybrán nejen pro svou důležitost v regionu, ale také k prohloubení povědomí občanů ČR o plnění úkolů vojáky AZ a zvýšení vzájemné interoperability mezi prvky teritoriálních sil a místní správou a samosprávou.

„V rámci cvičení jsme měli také možnost prověřit velitelský sbor vojáků AZ z plánování a velení, včetně vydávání bojových nařízení a rozkazů podřízeným jednotkám. Je zde zřetelný pokrok u jednotky pr AZ, což přikládám soustavné přípravě a vysoké organizaci při výcviku na jednotlivých cvičeních,“ uvedla podplukovnice Jana Horňáková.

Na závěr cvičení byl proveden ukázkový den pro představitele přilehlých měst a obcí a pro slovenskou delegaci, kdy jim byla představena činnost jednotky na vybraném OKI, jejich hlavní úkoly a předurčení v rámci libereckého kraje, jakožto jednotky teritoriálních sil.

„Jsme velice rádi, že jste si vybrali tento objekt a s ohledem na situaci pevně věříme a zároveň vidíme, že Armáda České republiky, potažmo vojáci aktivní zálohy se neustále připravují a jsou připraveni v případě potřeby plnit veškeré úkoly, které by před ně mohly být postaveny,“ vyjádřil slova uznání starosta obce.

Tímto bychom chtěli poděkovat zejména občanům Bílého Potoka, kteří akceptovali výskyt vojáků v jejich obci. Naší snahou bylo řádně provést vojenské cvičení a zároveň co nejméně narušit život v dané obci. Dále patří poděkování Frýdlantské vodárenské společnosti, městu Frýdlant, starostovi Frýdlantu panu Ing. Danovi Ramzerovi a bývalému starostovi obce Bílý Potok panu Pavlovi Štenclovi a současnému starostovi obce Bílý Potok panu Ing. Jiřímu Hovorkovi, za možnost provést výcvik na vybraném objektu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Foto: kpt. Lukáš Rác, tiskový a informační důstojník KVV Liberec /r
Foto: Krajské vojenské velitelství Liberec

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.