Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Najlepší vojak a poddôstojník u 14. tpr

Aj v roku 2022 sa 9. novembra u 14. tankového práporu uskutočnil výber najlepšieho vojaka a poddôstojníka za výcvikový rok 2022.

Komisia zložená z veliaceho poddôstojníka práporu a veliacich poddôstojníkov rôt mala za úlohu vybrať spomedzi príslušníkov práporu, nominovaných jednotlivými rotami, vojaka a poddôstojníka, ktorý sa bude môcť hrdo pýšiť titulom „Najlepší vojak 14. tankového práporu“ a „Najlepší poddôstojník 14. tankového práporu“.

Po zvážení všetkých kritérií u každého nominovaného vojaka a poddôstojníka sa komisia uzniesla a veliaci poddôstojník 14. tankového práporu nadrotmajster Dávid Koma vyhlásil výsledky z rokovania komisie. Najlepším vojakom za výcvikový rok 2022 sa stal desiatnik Dominik Burda, prieskumník-špecialista z roty bojovej podpory a najlepším poddôstojníkom sa stal čatár Tomáš Kus, starší operátor špecialista od prvej tankovej roty.

Veliaci poddôstojník 14. tankového práporu poďakoval členom komisie rotmajstrovi Petrovi Stulákovi, nadrotmajstrovi Pavlovi Sučovi, rotmajstrovi Erikovi Mazurovi, rotmajsterke Kataríne Sedlákovej a rotnému Jánovi Varjanovi za príkladnú prípravu podkladov k zasadnutiu komisie pre výber najlepšieho vojaka vo výcvikovom roku 2022.

Text a foto: nrtm. Dávid Koma, 14. tankový prápor 2. mechanizovanej brigády Trebišov, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.