MENU

Rotné taktické cvičenie s bojovou streľbou

Príslušníci 13. mechanizovaného práporu Levice vykonávajú v dňoch 10. – 12. októbra výcvik pre ukončenie etapizácie roty v priestoroch Centra výcviku Lešť. Riadiacim výcviku je veliteľ levického práporu podplukovník Richard Király.

Prápor vykonával výcvik etapizácie čaty v Lotyšsku v rámci účelového zoskupenia Štefánik. V nadväznosti pokračuje vo výcviku pre ukončenie etapizácie roty, ktorý sa začal 10. októbra kontrolou zladenosti mechanizovanej roty. V priestoroch trigonometra Kamenný vrch dňa 11. októbra sa začalo rotné taktické cvičenie s bojovou streľbou na tému Mechanizovaná rota počas útoku s úplnou prípravou. Cvičenie prebieha bez ostrej bojovej munície s podporou systému MILES 2000. Po vykonanom nástupe jednotky sa vojaci na bojových vozidlách presunuli do priestoru sústredenia južne od Kamenného vrchu, kde si budujú kruhovú obranu. Koniec cvičenia je plánovaný na 12. októbra, keď rota zahlási splnenie úlohy reorganizácie a konsolidácie.

Cieľom cvičenia je preveriť veliteľov všetkých stupňov v riadení bojovej činnosti roty a riadení paľby roty, v činnosti pri vyžiadaní delostrelectva, ako aj využiť teoretické vedomosti v praktických situáciách. Zároveň bude výcvikom preverená zladenosť jednotiek v praktických situáciách pri vedení ofenzívnej aktivity, činnosť pri vykonávaní taktických presunov a v neposlednom rade preverená bude aj fyzická pripravenosť v podmienkach blízkych skutočnej situácii na bojisku.

Veliteľ práporu podplukovník Király vyjadril spokojnosť s nasadením svojich vojakov počas kontroly zladenosti a následne dodal: „Vykonajte dnešné zamestnanie s rovnakým bojovým nasadením ako doteraz, no nepreceňte svoje sily a dbajte na bezpečnosť nielen svoju, ale aj svojich kolegov!“

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: MIC SLSD17 – Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.