MENU

Medzinárodné cvičenie Guardian Angel 2017

Na základe pozvania I. práporu Vojenskej polície Španielskej armády bola príslušníkmi Vojenskej polície mjr. JUDr. Jaroslavom Slančíkom a nrtm. Mgr. Marcelom Fraňom v dňoch 1. až 7. októbra 2017 realizovaná účasť na Medzinárodnom cvičení vojenskej polície Guardian Angel 2017 vo výcvikovom centre Betera v Španielsku.

NA cvičení, ktoré je svojho druhu najväčšie v Európe, sa zúčastnilo celkovo 550 príslušníkov vojenskej polície z 10 štátov. Cieľom uvedenej zahraničnej aktivity bolo posúdiť možnosti plnej participácie VP MO SR, prípadne v zostave NATO MNMP BAT, na cvičení v budúcom roku.

Aktivita bola zameraná na precvičenie a preverenie plánovania, koordinácie a poskytovania policajnej podpory v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a zosúladenie postupov s NATO a národnými doktrínami. Cvičenie bolo založené na vytvorení incidentov v systéme výcvikových priestorov, kde čaty vojenskej polície čelili rôznym situáciám podľa scenára a následne boli analyzované ich reakcie a správnosť postupov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.