MENU

Protiletadlovci z Litvy už podruhé ve Strakonicích

Letos již podruhé připravil 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice odbornou stáž pro příslušníky litevských ozbrojených sil. Stejně jako v březnu, kdy se uvedený výcvik konal poprvé, se litevští vojáci minulý týden ve Strakonicích zdokonalovali v přípravě a vedení operací jednotek pozemní protivzdušné obrany dle standardů NATO.

„Odborná příprava litevských vojáků proběhla u našeho útvaru v souladu s iniciativou TACET (Transatlantic Capability Enhancement and Training Initiative), do které se Armáda ČR zapojila. Účelem tohoto programu je posílit schopnosti a kapacity pro kolektivní ochranu Polska a baltských zemí. Důraz je při tom kladen na zvýšení interoperability mezi aliančními partnery a viditelnou deklaraci společného úsilí členských států NATO,“ vysvětlil zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Jaroslav Daverný.

Během stáže si litevští vojáci prohloubili své znalosti v oblasti rozhodovacího a plánovacího procesu velitele či tvorby operačního rozkazu. Čeští vojáci je také seznámili se svými standardními operačními postupy. „Používáme obdobné postupy, které se od těch českých liší v drobných nuancích. Největším přínosem je pro nás sdílení a vzájemná výměna poznatků a zkušeností, abychom byli schopni v rámci Severoatlantické aliance spolupracovat při ochraně vzdušného prostoru,“ uvedl nadrotmistr Vitalijus Kožitevas z litevského protiletadlového praporu.

Mezi účastníky stáže byli zastoupeni nejen velitelé družstev, ale i operátoři protiletadlových raketových kompletů RBS-70. Část výcviku tak byla věnována zvýšení jejich schopností při zachytávání vzdušných cílů.

Čeští vojáci představili Litevcům také některá přídavná zařízení systému RBS-70. „Učili jsme je například používat zaměřovač pro noční vidění BORC a dotazovač IFF, sloužící k identifikaci vlastních a cizích vzdušných cílů,“ upřesnil rotmistr Miroslav Kleinmann z operační skupiny štábu 252. protiletadlového raketového oddílu. „S velkým zájmem se setkala dynamická ukázka, ve které jsme litevským vojákům komplexně představili funkčnost modulu V-SHORAD (Very Short Range Air Defence – protivzdušná obrana velmi krátkého dosahu),“ dodal rotmistr Kleinmann.

Odborná stáž byla přínosem i pro strakonické vojáky. Velitelé protiletadlových družstev RBS-70 získávali zkušenosti s velením vojákům z jiného státu Aliance. Tyto poznatky doplnily jejich přípravu na certifikační proces, během kterého bude česká jednotka protivzdušné obrany hodnocena dle standardů NATO TACEVAL (Tactical Evaluation).

Na další snímky se můžete podívat – ZDE

Text a foto: kpt. Jana Samcová, 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.