MENU

Speciální tělesná příprava Vojenské policie

– přesuny na sněhu a ledu


Vojenští policisté plní v rámci své služby široké spektrum úkolů, které vyžadují speciální přípravu a dovednosti. Zimní období přináší specifické výzvy, a proto je důležité, aby příslušníci Vojenské policie byli pro tuto sezónu řádně připraveni. Z tohoto důvodu absolvovali další kurz zaměřený právě na pohyb v horském terénu.

Kurzy zaměřené na speciální tělesnou přípravu, jako jsou „přesuny na sněhu a ledu“, jsou nezbytné pro to, aby vojenští policisté získali a zdokonalili své dovednosti v pohybu v horském terénu za náročných zimních podmínek. Tento kurz zahrnuje širokou škálu dovedností, včetně orientace v terénu za snížené viditelnosti, vedení jednotky na sněžnicích nebo skialpinistických lyžích, znalosti překonávání nebezpečných míst, principy sebezáchovy, záchrany a v neposlední řadě i meteorologii. Neméně důležitá je i znalost volby vhodného oblečení, příprava stravy a první pomoc zraněnému nebo jeho následný transport.

Absolvování těchto kurzů umožňuje vojenským policistům organizovat výcvik u svých oddělení, mohou být nápomocni nadřízeným nebo mohou sami vést skupinu operující ve specifickém zimním klimatu, který není náročný pouze na fyzickou stránku jednotlivce, ale i na tu psychickou. Proto je nezbytné, aby příslušníci Vojenské policie byli zběhlí v tom, jak se v takovém prostředí správně chovat a jejich procesy a přístup byly „zautomatizované“.

Důležitost těchto kurzů spočívá v tom, že příslušníci Vojenské policie jsou schopni plnit své úkoly ve všech ročních obdobích a v každém prostředí, ve kterém se momentálně nacházejí. Vojenská policie má za úkol mimo jiné ochraňovat vojenské objekty a další zařízení nebo materiál spojené s obranou státu, a proto je důležité, aby vojenští policisté byli vybaveni potřebnými dovednostmi a zkušenostmi pro plnění této náročné úlohy za jakýchkoliv podmínek.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: nrtm. Ing. Klára Pomajbíková, TID Velitelství Vojenské policie Olomouc /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.