MENU

Austrália bližšie k jadrovým útočným ponorkám

Austrálska anabáza so získaním nástupcov šiestich konvenčných ponoriek triedy Collins sa posunula do ďalšieho dejstva. V marci totiž bolo informované, že v rámci plánovanej akvizície ôsmych jadrových útočných ponoriek bude najprv dodaných tri až päť jednotiek americkej triedy Virginia. Tie neskôr doplnia perspektívne plavidlá typu SSN-AUKUS, ktoré budú vyvinuté v spolupráci so Spojeným kráľovstvom a USA.

Austrálske kráľovské námorníctvo (RAN – Royal Australian Navy) pôvodne plánovalo nahradiť triedu Collins tuctom konvenčných oceánskych ponoriek triedy Attack francúzskeho typu Shortfin Barracuda. Astronomicky drahý program však bol nečakane zrušený v septembri 2021 pri vzniku bezpečnostnej aliancie AUKUS a súčasne boli avizované zámery kúpiť až osem nukleárnych útočných ponoriek v USA alebo Spojenom kráľovstve. Vzhľadom na relatívne obmedzené priemyselné kapacity oboch spojencov, vyťažené zákazkami domácich loďstiev, ale nakoniec má byť pristúpené ku kompromisnému riešeniu. Najprv totiž majú byť v priebehu nasledujúcej dekády obstarané americké jednotky triedy Virginia v počte troch až piatich exemplárov. Súbežne sa má Austrália zapojiť do už prebiehajúceho programu perspektívnych britských nukleárnych útočných ponoriek SSN(R), ktorý prejde transformáciou na trilaterálne predsavzatie. Na programe premenovanom na SSN-AUKUS sa majú podieľať aj výrobcovia z USA, ktoré majú dodať vybrané kľúčové technológie ako vertikálne silá a bojový systém. Stavbu plavidiel majú spoločne zrealizovať lodenice v Spojenom kráľovstve a v Austrálii. Prvá z celkovo piatich až ôsmych zamýšľaných jednotiek určených pre RAN má vstúpiť do služby počiatkom štvrtej dekády tisícročia.

Nad budúcnosťou ambiciózneho predsavzatia však visí mnoho otáznikov. Zatiaľ napríklad nie je jasné, či v prípade triedy Virginia pôjde o úplne nové exempláre, alebo staršie používané v US Navy. Tieto plány navyše vyžadujú schválenie Kongresom a niektorí jeho predstavitelia s nimi nie sú stotožnený. Problematike sa budeme podrobne venovať v časopise ATM 5/2023.

Text: Ivan Zajac
Foto: Australian DoD, US Navy

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.