MENU

Vojenský přidělenec USA jednal na UO

Dne 26. dubna 2023 proběhlo na Univerzitě obrany pracovní jednání prorektora pro vnější vztahy a internacionalizaci plukovníka gšt. Libora Kutěje s vojenským přidělencem USA akreditovaným v Praze plukovníkem Jakubem H. Andrewsem.

Obsahově bylo jednání zaměřeno na možný příspěvek americké strany ke vzdělávání v rámci kurzu generálního štábu, který by od roku 2025 měl být koncipován jako mezinárodní, s účastí zahraničních posluchačů i přednášejících, a celý vedený v anglickém jazyce.

Text a foto: Univerzita obrany /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.