MENU

Slovenská republika sa zapojí do PESCO

Slovenská republika má záujem participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci EÚ v oblasti budovania obranných a vojenských kapacít a vykonávania vojenských aktivít (PESCO). Tento zámer bol potvrdený a na návrh rezortu obrany a diplomacie schválený na včerajšom zasadnutí vlády SR.

„Pre Slovenskú republiku predstavuje účasť v PESCO príležitosť posilniť svoje obranné spôsobilosti a zároveň tak prispieť k schopnosti Európskej únie efektívne reagovať na súčasné bezpečnostné hrozby,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, účasť v PESCO nás zaväzuje k postupnému zvyšovaniu miery budovania obranných spôsobilostí, zvyšovaniu komplementarity a kompatibility Ozbrojených síl SR s ostatnými partnermi v rámci Európskej únie, ako aj k vyššej operačnej angažovanosti Ozbrojených síl SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu. „Znamená tiež intenzívnejšiu spoluprácu s ozbrojenými silami ostatných účastníckych štátov a ponúka aj možnosti pre väčšie zapojenie sa subjektov obranného priemyslu SR do medzinárodných projektov rozvoja obranných spôsobilostí,“ dodal šéf rezortu obrany.

Zo schváleného materiálu vyplýva, že rezort obrany do 30. novembra 2017 predloží vláde SR tzv. Stratégiu národného plánu implementácie záväzkov, ktoré z účasti na PESCO vyplývajú. Tie sú pritom plne v súlade s národnými záujmami, ako aj doposiaľ existujúcimi medzinárodnými záväzkami SR. Rozhodnutie o formálnom vytvorení PESCO by mala schváliť Rada EÚ pre zahraničné záležitosti na svojom rokovaní 11. decembra 2017.

Text: MO SR – KOd
Ilustračné foto: European Union

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.