MENU

V Banskej Bystrici sa zrodila nová tradícia

V priestoroch stálej expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici sa 14. novembra zrodila nová tradícia. Riaditeľ Vojenskej polície plukovník Michal Migát za prítomnosti riaditeľov všetkých odborov VP a veliaceho poddôstojníka VP štábneho nadrotmajstra Radovana Orgoníka v priestoroch Pamätníka SNP udelil osvedčenie všetkým absolventom vstupného odborného kurzu vojenských policajtov. Absolvovali ho v dvoch termínoch počas roka 2017 v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek.

„Zakladáme novú tradíciu, v ktorej by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Je súčasťou vlasteneckej výchovy vojenských policajtov na najlepších tradíciách národnooslobodzovacieho boja. Vždy, keď si spomenú na záver svojho kurzu, budú spoločne s ním spomínať aj na priestory Pamätníka SNP,“ spokojne konštatuje plukovník Migát.

Následne odmenil aj najlepších absolventov. Bola medzi nimi poručíčka Anna Balážová z Odboru podpory policajného výkonu Trenčín, ktorá následne za všetkých ocenených predniesla príhovor, poručíčka Petra Michalovičová z Odboru operácií a krízového manažmentu Trenčín, rotmajster František Biely z oddelenia krízového manažmentu pracovisko Topoľčany, desiatnik Peter Mokrý z Odboru policajného výkonu Bratislava a desiatnička Katarína Balentová z oddelenia krízového manažmentu skupina Vlkanová.

Riaditeľ Odboru výcviku a vojenskej kynológie VP Vlkanová – Hronsek podplukovník Marián Turanský konštatuje že, odbor je výcvikovým zariadením Vojenskej polície, ktoré zabezpečuje kvalifikovanú prípravu jej príslušníkov a príslušníkov Ozbrojených síl SR formou kurzov na vojenskú hodnosť, odborných kurzov a výcvikov.

Hlavnými úlohami odboru sú príprava príslušníkov Vojenskej polície na plnenie úloh na území Slovenska a na plnenie úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, ďalej komplexné zabezpečenie (organizáciu, riadenie, odbornú prípravu, výkon a kontrolu) služobnej kynológie v rezorte obrany.

Vstupný odborný kurz od tohto roku trvá 10 týždňov (predtým trval 8 týždňov). Obdobný kurz v rámci Vojenskej polície Armády ČR má dĺžku až 20 týždňov. Kurz je určený najmä pre nových príslušníkov Vojenskej polície, avšak zúčastňujú sa na ňom aj príslušníci, ktorí sú v zložke už nejaký čas, no pre plnenie iných úloh ho ešte neabsolvovali.

Jeho cieľom je pripraviť ich po teoretickej a praktickej stránke na plnenie úloh vojenského policajta. Tak aby vedeli vykonávať služobné zákroky v rôznych situáciách, viesť služobné motorové vozidlo s využitím zvláštnych výstražných znamení a taktiež zvládli praktickú policajnú streľbu. Učia sa uskutočniť služobný zákrok aj s použitím psovoda, prakticky riadili aj cestnú premávku na križovatke ciest v obci Sliač, prešli si priamym výkon služby v oddeleniach policajného výkonu Lešť a Martin.

„Oslovili sme riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva a on s potešením súhlasil, aby sme slávnosti pri príležitosti vyradenia absolventov vstupného odborného kurzu mohli uskutočňovať v jeho priestoroch. Všetci vojenskí policajti, ktorí ho absolvujú, budú tak mať neopakovateľný zážitok na celý život,“ zdôrazňuje podplukovník Turanský.

Na záver slávnostného aktu si vojenskí policajti prezreli za sprievodu odborného pracovníka múzea expozíciu v priestoroch Pamätníka SNP.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR via Vojenská polícia SR, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.