MENU

Výber najlepšieho PrV u kvrps Zvolen

Dňa 16. novembra 2017 sa uskutočnil výber najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka Krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen za výcvikový rok 2017.

Komisia zvážila základné aj doplnkové kritéria pre výber a následne osobným pohovorom preverila jednotlivých nominovaných príslušníkov. V závere sa komisia jednomysľne zhodla, že najlepším vojakom mužstva kvrps sa stal desiatnik Marek Polgár, príslušník roty podpory velenia vzdušných síl a za najlepšieho poddôstojníka komisia vybrala rotnú Luciu Kubíkovú.

Profesionálni vojaci si prevzali ocenenie z rúk veliteľa kvrps Zvolen plukovníka Vladimíra Jaklovského, ktorý vyzdvihol ich doterajšiu prácu a vyjadril presvedčenie, že ocenenie je opäť v „správnych rukách“.

Na výbere najlepšieho poddôstojníka Vzdušných síl OS SR, ktorý sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 v priestoroch dk Kuchyňa, bude kvrps Zvolen reprezentovať rotná Lucia Kubíková.

Text: nrtm. Ján Čmelík /r
Foto: por. Peter Šujanský, Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.