MENU

Inšpekcia techniky kontingentu na Cypre

Dňa 7. a 8. novembra 2017 sa v Sektore 4 v priestoroch kempu Generála Štefánika (CGS) vo Famaguste a v kempe Tatry na veliteľstve UNFICYP v Nikózii konala pravidelná inšpekcia operačnej pripravenosti techniky vo vlastníctve kontingentu (Operational Readiness Inspection of Contingent owned equipment – ORI COE).

Inšpekcia ORI COE bola zameraná na kontrolu prevádzkyschopnosti a trvalej udržateľnosti deklarovaných spôsobilostí techniky vlastnenej slovenským kontingentom na Cypre, v zmysle dodržiavania dvoch základných dokumentov Memoranda o porozumení (Memorandum of Understanding – MOU) podpísaného 7. februára 2002 a COE Príručkou (COE Manual) vydanou valným zhromaždením OSN dňa 25. februára 2011.

Členovia inšpekčnej skupiny z nadriadeného stupňa operácie UNFICYP skontrolovali celkom 18 vozidiel, z toho 10 ks kolesovej techniky dislokovanej v priestoroch CGS, Famagusta a 8 ks kolesovej techniky a pracovných strojov a zariadení v používaní ženijnej čaty na veliteľstve UNFICYP v Nikózii. Okrem spomínanej kolesovej techniky bola preverená nasaditeľnosť kompletov na potláčanie davu u jednotky MFR (Mobile Force Reserve) v Nikózii a funkčnosť ďalekohľadov, prístrojov na nočné videnie, nepriestrelných taktických viest a balistických prilieb na pozíciách Sektoru 4, ktoré sú rovnako vo vlastníctve kontingentu.

Podľa záverečnej správy z inšpekcie ORI COE, si Sektor 4 udržal štandardne nadpriemerné hodnotenie. Výborné výsledky možno pripísať predovšetkým príslušníkom oddelenia prevádzky a opráv vo Famaguste a príslušníkom ženijnej čaty v Nikózii za ich kvalitné plnenie funkčných povinností a príkladnú starostlivosť o zverenú techniku. Po kladnom hodnotení zo strany veliteľstva UNFICYP, spokojnosť s preukázanými výsledkami prejavili i veliteľ Sektoru 4, podplukovník Jaroslav Marko, náčelník logistiky kapitán Patrik Barič a náčelníčka oddelenia prevádzky a opráv poručíčka Ivana Stričeková.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: UNFICYP S-4 via Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.