MENU

Prijatie nového pridelenca obrany Egypta v SR

Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR prijal na zdvorilostnom stretnutí novo nastupujúceho pridelenca obrany Egyptskej arabskej republiky brigádneho generála Ayman E. Taha.

Počas prijatia boli prerokované témy spolupráce ozbrojených síl obidvoch krajín a možnosti jej rozvoja. Obidve strany sa zhodli na vzájomnom záujme o prehĺbenie vojenskej spolupráce predovšetkým v oblasti vzdelávania a výcviku. Dohodnuté bolo obojstranné poskytnutie bližších informácií o kapacitách a možnostiach vzdelávacích a výcvikových zariadení. Egyptský generál pozitívne hodnotil spoluprácu so slovenským obranným priemyslom a prezentoval záujem egyptskej strany o ďalšie prehlbovanie spolupráce v tejto oblasti.

Na stretnutí boli otvorené aj otázky meniaceho sa bezpečnostného prostredia a nových hrozieb v širšom euroázijskom priestore akými je napríklad terorizmus. Pridelenec obrany Egypta brigádny generál Ayman E. Taha súhlasil s generálporučíkom Pavlom Mackom, že bez vzájomnej spolupráce na úrovni ozbrojených síl je budovanie a udržiavanie bezpečnosti zložitejšie, čo je však v právomoci predovšetkým politikov.

Na záver stretnutia si obidve strany vzájomne vymenili upomienkové predmety.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: OOd NGŠ via Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.