MENU

Návšteva z Posádkového veliteľstva Praha

V dňoch 30. novembra a 1. decembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie veliteľov posádok hlavných miest Bratislava a Praha. Cieľom návštevy bola výmena skúseností pri zabezpečovaní štátno-protokolárnych aktivít.

Prvý deň rokovania sa delegácie navzájom informovali o plnených úlohách a špecifikách v oblasti pôsobnosti jednotlivých veliteľstiev. Na tejto časti rokovania sa zúčastnil aj ZNGŠ OS SR genmjr. Ing. Miroslav Kocian. Vo svojom príhovore uvítal danú odbornú diskusiu, a to aj v kontexte nedávnej návštevy NGŠ OS SR v Prahe 10. novembra 2017. Zdôraznil dôležitosť komplexnej prípravy a koordinácie zapojenia OS SR a AČR pri zabezpečení osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v roku 2018. Na pôde ministerstva obrany bolo súčasťou programu aj položenie kytice pri Pamätníku zmierenia. Následne sa delegácie presunuli na pamätník Slavín a v odpoludňajšej časti do Národnej rady SR. Česká delegácia tam mala možnosť vidieť spôsob vykonávania čestného stráženia insígnií, pričom v rámci prehliadky sa uskutočnilo neformálne stretnutie s predsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR.

Druhý deň návštevy bol venovaný oboznámeniu českej delegácie s činnosťou Veliteľstva posádky Bratislava a ukážkou jednotlivých pracovísk. Bol vytvorený priestor na výmenu skúseností o spôsobe realizácie zabezpečenia rôznych druhov štátno-protokolárnych aktivít v SR a ČR. Podrobne sa informovali o vykonávaní úplných a neúplných vojenských pôct, kladenia vencov, zabezpečovaní kultúrno-spoločenských aktivít a neposlednej rade aj o vyčleňovanom úsilí pri vojenských pohreboch.

Vedúci delegácií, plukovník gšt. Milan Virt a plukovník Igor Jančovič, na záver rokovania vyjadrili očakávanie pokračovania vzájomnej spolupráce na úrovni veliteľstiev v rámci zabezpečenia očakávaných aktivít v roku 2018.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo posádky Bratislava, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.