MENU

Cvičenie Pegas 2017

Spolu 31 príslušníkov Brigády bojového zabezpečenia a Národného centra vojenskej dopravy Bratislava sa pod velením riadiaceho cvičenia, podplukovníka Richarda Beniaka, zúčastnilo na cvičení Pegas 2017.

Cvičenie v dňoch 4. – 8. decembra 2017 bolo zamerané na riadenie vojenských presunov v stanovených oblastiach zodpovedností jednotlivých dispečerských tímov vytvorených z 1., 2. a 3. tímu riadenia presunov (TRP). Vhodné podmienky na najvernejšiu simuláciu poskytli priestory Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši s využitím dostupných simulačných technológií a spojovacích prostriedkov. Príslušníci jednotlivých tímov riadenia presunov, ako aj ich velitelia tak mali možnosť precvičiť získané spôsobilosti a zároveň vycvičiť 3. TRP v súlade s ich plánovaným využitím v OS SR.

Cieľom bolo precvičiť vybrané spôsobilosti tímov riadenia presunov a zladiť ich činnosť s odborne nadriadenými prvkami vo fáze udržania jednotiek v operácii na území SR, viesť potrebnú operačnú dokumentáciu, správne viesť rádiovú komunikáciu, spracovávať dispečerskú dokumentáciu v súlade so štandardmi NATO a udržiavať aktuálny prehľad o situácii v pridelenom priestore zodpovednosti. Pridanou hodnotou cvičenia bolo využitie a správne používanie systému LOGFAS, konkrétne modulu EVE, ktorý umožňuje sledovanie presunov v reálnom čase.

Tohtoročné cvičenie Pegas 2017 bolo vynikajúcou výcvikovou príležitosťou, ktorá podporuje zdokonaľovanie zručností cvičiacich a ich veliteľov a umožňuje získavanie požadovaných spôsobilostí v oblasti vojenskej dopravy pre nových príslušníkov tímov riadenia presunov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: bbz
Foto: AOS via Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.