MENU

Rada EÚ oficiálne spustila PESCO

Rada Európskej únie pre zahraničné veci v pondelok 11. decembra na svojom zasadnutí rozhodla o formálnom spustení Stálej štruktúrovanej spolupráce Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany (PESCO), na ktorej sa napokon zúčastní 25 členských štátov EÚ.

Svoj záujem participovať na takejto posilnenej spolupráci prejavila aj Slovenská republika, a to podpísaním spoločného oznámenia o zámere vstúpiť do PESCO 13. novembra 2017 na pôde Rady Európskej únie. Za slovenskú stranu zámer podpísali minister obrany SR Peter Gajdoš a štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok.

PESCO je historickým míľnikom v oblasti bezpečnostnej a obrannej spolupráce Európskej únie a signálom jej akcieschopnosti. Členské štáty, ktoré vyjadrili záujem byť súčasťou PESCO, súhlasili s plnením 20 spoločných záväzkov, ktoré z tejto spolupráce vyplývajú. Ide o oblasti, v ktorých je možné spoločne rozvíjať obranné spôsobilosti ozbrojených síl zúčastnených členských štátov s cieľom posilniť ich vzájomnú spoluprácu. Jedným zo záväzkov vyplývajúcich z účasti na PESCO je zároveň požiadavka, aby sa každý zúčastnený členský štát zapojil aspoň do jedného mnohonárodného projektu, ktorý bude v rámci PESCO rozvíjaný.

Slovenská republika dosiahla v tomto smere už prvé úspechy. Navrhla svoj vlastný projekt s názvom „EuroArtillery“, ktorý je zameraný na nepriamu palebnú podporu a prebojoval sa medzi finálne projekty. Spomedzi 49 navrhovaných sa slovenský projekt dostal medzi 17 projektov, ktoré sa zrealizujú už v prvej fáze fungovania PESCO.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR /r

Súvisiaci článok:
Slovenský projekt nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“ sa prebojoval medzi finálne projekty PESCO

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.