MENU

OS SR si pripomenuli výročie vzniku SR

Príslušníci a zamestnanci veliteľstva vzdušných síl si v utorok 3. januára 2017, počas slávnostného nástupu v priestoroch veliteľstva, pripomenuli 24. výročie vzniku Slovenskej republiky a ozbrojených síl.

Po odznení štátnej hymny a prečítaní rozkazu prezidenta SR k výročiu vzniku republiky, oboznámil náčelník oddelenia personálnej podpory prítomných s aktuálnymi personálnymi zmenami na pozíciách funkcionárov veliteľstva vzdušných síl. Od 1. januára 2017 je do funkcie náčelníka odboru logistiky ustanovený plukovník Slavomír Milde, náčelníka odboru plánovania použitia a rozvoja VzS podplukovník Peter Baliak a náčelníka oddelenia leteckého výcviku major František Pytlík. Do hodnosti major boli povýšení Evald Čermák a Vladimír Smolej.

„Blahoželám ustanoveným a povýšeným príslušníkom a teším sa na ďalšiu spoluprácu,“ otvoril svoj príhovor veliteľ vzdušných síl generálmajor Miroslav Korba. V krátkosti zhrnul úlohy uplynulého roka, pričom zdôraznil prínos vzdušných síl pri podpore aktivít spojených s predsedníctvom SR v rade EÚ, prípravu leteckého a technického personálu súvisiacou s obmenou leteckej techniky. Vyzdvihol profesionalitu a pripravenosť príslušníkov vzdušných síl pri zabezpečovaní národných, medzinárodných cvičení doma i v zahraničí a rovnako aj uskutočňovaní výberov a prípravy profesionálnych vojakov na plnenie úloh v operácii UNFICYP na Cypre. Zároveň sa všetkým poďakoval za kvalitne a zodpovedne vykonanú prácu.

„Každý z nás si na začiatku roka stanovuje nové plány a predsavzatia. Po pracovnej stránke pred nami stoja náročné úlohy. Jednou z nich je pokračovať v realizácii koncepcie rozvoja vzdušných síl. Dôslednou prípravou na obmenu leteckej techniky, ďalším preškoľovaním personálu a obnovením infraštruktúry. Nepochybujem, že to spoločnými silami zvládneme,“ vyzval prítomných veliteľ vzdušných síl. „V novom roku prajem všetkým pevné zdravie, rodinnú pohodu, veľa energie a chuti do práce,“ uzavrel príhovor generálmajor Korba.

Aj príslušníci Taktického krídla Sliač si dňa 3. januára 2017 slávnostným nástupom pripomenuli 24. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Zástupca veliteľa taktického krídla podplukovník Martin Kuterka prečítal po odohraní štátnej hymny Slovenskej republiky prítomným profesionálnym vojakom a zamestnancom rozkaz prezidenta Slovenskej republiky k tomuto významnému štátnemu sviatku. Počas slávnostného zhromaždenia zástupca veliteľa verejne poďakoval 80-násobnému bezpríspevkovému darcovi krvi a príslušníkovi taktického krídla majorovi v. v. Dušanovi Jenčíkovi. Vyzdvihol jeho mimoriadne humánny čin, keď mnohokrát pomohol bez nároku na odmenu zachrániť život a prinavrátiť zdravie deťom, matkám a otcom za čo mu bola 2. decembra 2016 udelená Slovenským červeným krížom diamantová plaketa prof. MUDr. Jana Janského.

V závere zhromaždenia poďakoval príslušníkom taktického krídla za vykonanú prácu a kvalitné plnenie úloh v uplynulom roku a zaželal im aj ich blízkym hlavne pevné zdravie a veľa pracovných úspechov v nastávajúcom roku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU a TU.

Text a foto: rtm. Zuzana Mildeová, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR
Text a foto: čat. Martin Nosál, Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR|

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.